Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritis „Programos įgyvendinimas“

Projektu siekiama tinkamai ir efektyviai administruoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones. Kokybiškam KPP priemonių administravimui yra būtini žmogiškieji ištekliai – valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie atliks funkcijas, tiesiogiai susijusias su KPP. Paraiškų administravimui, patikroms vietoje atlikti bei kitoms funkcijoms, būtinoms skaidriai ir efektyviai administruoti KPP priemones, reikalingas ne tik kvalifikuotas personalas bet ir išorinių ekspertų paslaugos, moderni programinė ir techninė įranga, automobiliai ir kitos priemonės.
 
Projekto tikslas – efektyviai, kokybiškai ir skaidriai administruoti KPP priemones, vykdant Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos priskirtas funkcijas.
 
Projektas finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 19 d. 11:25