Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

2016-2017 m. ES techninės pagalbos projektas Azerbaidžane „Parama E-žemės ūkiui Azerbaidžane: inovatyvus ir veiksmingas žemės ūkio politikos valdymas, siekiant didesnio našumo ir konkurencingumo“

2015 m. pabaigoje NMA, dalyvaudama konsorciume su partneriais iš Vengrijos, Italijos ir Azerbaidžano, pradėjo vykdyti techninės pagalbos projektą Azerbaidžane EuropeAid/136256/DH/SER/AZ „Parama E-žemės ūkiui Azerbaidžane: inovatyvus ir veiksmingas žemės ūkio politikos valdymas, siekiant didesnio našumo ir konkurencingumo“.
 
Projektas truko 20 mėn., jo biudžetas – 1,139 mln. eurų.
 
Projekto tikslas – užtikrinti sąžiningą ir skaidrų subsidijų žemės ūkiui paskirstymą, teikti patikimus duomenis, kurie bus naudojami formuojant politiką ir vertinant jos poveikį ir padės gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse.
 
Projekto uždaviniai – suteikti paramą žemės ūkio ministerijai Azerbaidžane, įgyvendinant subsidijų kontrolės ir administravimo sistemą, kurios pagrindu bus sukurtas Ūkių registras ir Žemės ūkio paskirties žemės duomenų bazė.
 
NMA ir konsorciumo partnerius atstovaujantys ekspertai padėjo žemės ūkio ministerijai  patikrinti Subsidijų ir politikos informacinės sistemos programinės įrangos komponentus ir pagal šią informacinę sistemą atliekamos kontrolės kokybės įgyvendinimą, o taip pat padėjo stiprinti techninius gebėjimus institucijų, vykdančių duomenų surinkimą ir pasikeitimą tais duomenimis. NMA ir konsorciumo partnerius atstovaujantys ekspertai taip pat teikė paramą žemės ūkio ministerijai, kuriant metodikas/gaires ir vykdant mokymus, skirtus E-žemės ūkio sistemos įgyvendinimui. Jie suteikė konsultacijas, kaip užtikrinti efektyvų ir tinkamą programinės įrangos panaudojimą. 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 13 d. 17:05