Naudinga informacija | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naudinga informacija

Partneriai

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), siekdama tobulinti paramos administravimo procesą, ieškoti geriausių sprendimų savo veikloje, užtikrinti dialogą tarp valstybinio ir nevalstybinio sektoriaus, nuolat bendradarbiauja su instituciniais ir socialiniais partneriais, taip pat mokslo institucijomis.
 
NMA partneriai yra:
 • valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (instituciniai partneriai);
 • asociacijos, visuomeninės, nevyriausybinės organizacijos ir kt. juridiniai asmenys, atstovaujantys žemdirbių, miškininkų, perdirbėjų, žemės ūkio technikos tiekėjų, žvejų ir kitų potencialių pareiškėjų ar paramos gavėjų interesams (socialiniai partneriai);
 • mokslo institucijos, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai bei tyrimų centrai.
NMA ir partnerių bendradarbiavimas grįstas šiais principais:
 • atvirumo – užtikrinti paramos administravimo proceso atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai jame dalyvauti;
 • viešumo ir skaidrumo – bendradarbiavimas yra viešas, nuolat supažindinant visuomenę ir interesų grupes su paramos administravimo procesu; 
 • efektyvumo – NMA partneriai į paramos administravimo procesą įtraukiami pagal savo kompetenciją ir dėl esminių kausimų;
 • sąžiningumo – pareigas atlikti sąžiningai ir laikytis aukščiausių skaidrumo, patikimumo, nešališkumo standartų.
 
NMA yra atvira dialogui su visomis organizacijomis ir institucijomis, kurioms svarbūs paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimo klausimai. Partnerių įtraukimo tvarka ir bendradarbiavimo formos nustatytos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos apraše.
 
Dėl susitikimų visada galite kreiptis į NMA Komunikacijos skyrių.
 
Visus partnerius pasiūlymus, susijusius su paramos administravimo tobulinimu, kviečiame teikti elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBhcnRuZXJpc0BubWEubHQiPnBhcnRuZXJpc0BubWEubHQ8L2E+:xx. Atkreipiame dėmesį, kad pasiūlymas turi būti teikiamas visos atstovaujamos organizacijos vardu. Savo iniciatyva pateiktą rekomendaciją socialinis partneris (asociacijos, visuomeninės, nevyriausybinės organizacijos ir pan.) turi deklaruoti Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nustatyta tvarka.
 

 
Renginiai:
 
 • 2022-06-14 įvyko diskusija su vietos veiklos grupėmis. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2022-04-11 įvyko konferencija „Tiesioginių išmokų bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijos“. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2022-04-01 įvyko apskritojo stalo diskusija su miškininkystės sektoriaus atstovais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2022-02-22 įvyko susitikimas su žuvininkystės sektoriaus atstovais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2021-03-22 įvyko diskusija su miškininkystės sektoriaus atstovais, paramos administravimo aktualijoms aptarti. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2021-02-11 įvyko susitikimas su žuvininkystės sektoriaus atstovais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2020-12-11 įvyko apskritojo stalo diskusija su visais socialiniais partneriais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2020-02-26 įvyko susitikimas su Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacijos ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos atstovais.
 • 2019-01-18 įvyko apskritojo stalo diskusija su visais socialiniais partneriais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 
 

Naudinga informacija:
 
 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius (tel. +370 5 252 6795).
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 13 d. 12:59