Naudinga informacija | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Atmintinės ir rekomendacijos

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa

Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" atmintinės:
 

 
Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" atmintinės:
 

 
Priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos" atmintinė:
 

 
Priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" atmintinės:
 

 
Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" atmintinės:
 

 
Priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla" atmintinės:
 

 
Priemonės „LEADER" atmintinė:
 

 
Priemonės „Bendradarbiavimas" atmintinė:
 

 
Priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas" atmintinė:
 

 
Priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos" atmintinė:
 

 
Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" atmintinė:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugpjūčio 29 d. 17:02