Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

DUK

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Techninė pagalba
Ar dėl komunikacijos projekto rezultatų viešinimui skirto informacinio straipsnio parengimo galima samdyti asmenį ar įmonę ir už kokią sumą?
Kadangi dėl pandemijos nebegalima organizuoti seminarų kontaktiniu būdu, kaip tai padaryti nuotoliniu būdu? Ar seminarai gali būti vieši? Kaip reikės identifikuoti dalyvius pagal gyvenamas apskritis? Ar dalis seminaro medžiagos gali būti įrašyta iš anksto, o kita dalis būtų gyva su moderatoriumi? Ar galėtumėme keisti lektorių skaičių? Kokius toliau veiksmus reikėtų atlikti siekiant gauti NMA pritarimą ir pradėti organizuoti veiklas?
Tradicinių amatų centrų plėtra
Ar tradicinių amatų centro veikloje turi dalyvauti tradiciniai amatininkai, sertifikavę tautinio paveldo produktus?
Vietos plėtros strategijų administravimas
Jei kelioms vietos veiklos grupėms (VVG) reikia mokymų ta pačia tema, ar yra galimybė juos pirkti kartu ir pasidalinti išlaidas?
Kokiais atvejais vietos veiklos grupė ar bendruomenė laikomos perkančiosiomis organizacijomis?
Jei vietos plėtros strategijų vykdytoja draudžia savo biuro patalpas, ar biuro patalpų draudimo išlaidos yra tinkamos finansuoti iš strategijai administruoti skirtų lėšų? Patalpos priklauso savivaldybei, vietos veiklos grupė jas valdo pagal panaudos sutartį.
Su keliomis Lietuvoje veikiančiomis VVG diskutuojame dėl tarptautinio projekto įgyvendinimo. Prašau patikslinti, ar kvietimo metu reikia pateikti tik paraišką dėl tarptautinio projekto inicijavimo (3 000 Eur), ar jau galima teikti paraišką ir dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo?
1 2 3
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos
Ar galiu susigrąžinti sertifikavimo mokestį ir tyrimams išleistus pinigus, jei pateikčiau paraišką dėl dalyvavimo nacionalinėje žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoje?
1 2 3 4 5 6 7