Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. PROGRAMA

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)
Ar gavus paramą ir pradėjus vykdyti veiklą pagal vieną teisinę formą galima ją keisti į kitą? Pavyzdžiui, fiziniam asmeniui gavus paramą ir veiklą vykdant pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, o vėliau savo verslą vykdyti įsteigus MB ar kitą juridinę įmonę.
Ar pareiškėjas gali sukurti vieną naują darbo vietą (vieną etatą) dviem asmenims?
Ar įgyvendinant vieną projektą galima vykdyti pagal priemonę remiamą veiklą ir kartu neremiamą veiklą, tačiau investicijos iš paramos lėšų bus įsigyjamos ir naudojamos tik remiamai veiklai?
Jeigu paraišką teikia mažoji bendrija ir nori gauti papildomus balus už deklaruotą gyvenamąją vietą, kuris asmuo yra vertinimas mažosios bendrijos atveju?
Ar paramos gavėjas, kuris investicijas įsigyja iš fizinio asmens pagal pirkimo–pardavimo sutartį, gali atsiskaityti grynaisiais pinigais?
Ar naujai statomas statinys, jei tai yra nesudėtingos konstrukcijos laikinasis statinys, gali būti statomas nuomos būdu valdomame žemės sklype? Ar infrastruktūra gali būti kuriama žemėje, valdomoje nuomos būdu?
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes
Ar pagal viešinimo taisyklių reikalavimus ūkininkas turės viešinti paramą už pagal atskiras paraiškas ir gyvūnų laikymo vietas gautą paramos sumą, ar pagal bendrai už visas paraiškas gautą paramos sumą?
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą
Kokius dokumentus reikia pateikti siekiant įrodyti, kad pareiškėjas per ataskaitinį laikotarpį kiekvieną mėnesį vykdo žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veiklą bei gauna iš šios veiklos pajamų?
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
Pareiškėjas nori gauti atrankos balus už įsipareigojimą padidinti gamybą pagal remiamas veiklas pagal produkcijos kiekį arba prekių pardavimą. Ką reiškią „pagal produkcijos kiekį“? Ar gamybos padidinimas pagal prekių pardavimą skaičiuojamas eurais?
Nuo 2023 m. sausio 12 d. pasikeitė ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmės. Ar naujos rodiklių reikšmės galioja ir iki 2023 m. pateiktoms paraiškoms?
Ketinama investuoti į naujo plokščiadugnio grūdų saugojimo bokšto statybą. Jei komplektacija bus kitokia nei nurodyta teisės akte, ar reikės kartu su paraiška pateikti komercinius pasiūlymus?
Noriu teikti paraišką sodininkystės sektoriaus veiklai vykdyti. Kadangi ne tik ūkininkauju, bet dar turiu nuolatinį samdomą darbą, ar galiu pretenduoti į paramą?
Ar galima iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) gauti leidimą įkeisti fermą, kol dar nėra pradėtos jos statybos, t. y. nėra unikalaus Nr. ir pastatas neįregistruotas VĮ Registrų centre?
Ar iš tiesų 2022 m. nebeliko reikalavimo drausti už paramos lėšas įgytą turtą?
1 2 3
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
Ar mokymai pagal priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ gali būti vykdomi nuotoliniu būdu?
Parama smulkiesiems ūkiams
Ar galima įsigyti naudotus traktorius, naudotus padargus?
Ar reikia apdrausti turtą pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“?
Ar teisingai suprantame, kad pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ nereikia teikti komercinių pasiūlymų investicijų vertei pagrįsti?
Ar teisingai suprantame, kad pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ paramos galima prašyti ir PVM išlaidoms?
Ar teisingai suprantame, kad teikiant mokėjimo prašymą pastatas gali būti nebaigtas statyti, nes ūkininkas įsigijo tik statybines medžiagas (išlaidas pagrįs mokėjimo prašyme) ir statėsi ūkio būdu? Visus kitus įsipareigojimus ūkininkas įvykdys.
Kaip bus vertinama, ar tinkamai įgyvendintas projektas pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“?
1 2 3
1 2 3