Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

DUK

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Techninė pagalba
Ar dėl komunikacijos projekto rezultatų viešinimui skirto informacinio straipsnio parengimo galima samdyti asmenį ar įmonę ir už kokią sumą?
Kadangi dėl pandemijos nebegalima organizuoti seminarų kontaktiniu būdu, kaip tai padaryti nuotoliniu būdu? Ar seminarai gali būti vieši? Kaip reikės identifikuoti dalyvius pagal gyvenamas apskritis? Ar dalis seminaro medžiagos gali būti įrašyta iš anksto, o kita dalis būtų gyva su moderatoriumi? Ar galėtumėme keisti lektorių skaičių? Kokius toliau veiksmus reikėtų atlikti siekiant gauti NMA pritarimą ir pradėti organizuoti veiklas?
Tradicinių amatų centrų plėtra
Ar tradicinių amatų centro veikloje turi dalyvauti tradiciniai amatininkai, sertifikavę tautinio paveldo produktus?
Vietos plėtros strategijų administravimas
Jei pagal Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (VP administravimo taisyklės) tam tikra išlaidų eilutė yra leidžiama, o pagal verslo – ne. Ar galima įtraukti šią išlaidą iš VP administravimo taisyklių?
Kokia yra metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo keitimo tvarka?
Dėl maitinimo išlaidų. Koks tinkamas maitinimas visuotinio narių susirinkimo dalyviams? Kaip rekomenduojama prognozuoti dalyvių skaičių, kad neatvykus daliai dalyvių vietos veiklos grupei netektų dengti nuostolių (gal yra kažkokia protingumo riba)? Kuo remiantis apmokamas visų renginių dalyvių maitinimas: pagal planą, ar pagal faktą?
Ar tinkamos serviso siūlomo automobilio nuomos išlaidos, kol atliekamas vietos veiklos grupės (VVG) automobilio remontas po draudiminio įvykio? VVG turimas (pirktas) automobilis patyrė draudiminį įvykį. Kol servise atliekamas remontas, servisas gali pasiūlyti pakaitinį automobilį už tam tikrą mokestį.
Jei atliekamas metinio išlaidų poreikio plano keitimas, kuriomis taisyklėmis turėtų būti vadovaujamasi?
Ką daryti, jei vykdant pirkimą pasikeitė taisyklės ir po keitimo nebeliko išlaidų lektoriui?
1 2 3
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos
Ar galiu susigrąžinti sertifikavimo mokestį ir tyrimams išleistus pinigus, jei pateikčiau paraišką dėl dalyvavimo nacionalinėje žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoje?
1 2 3 4 5 6 7