Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Bendrieji pareiškėjų klausimai

Ar negaliojantis pasas yra kliūtis paramai gauti?
Kokiu adresu siųsti pardavimo dokumentų kopijas?
Iki kada teikiamos investicinių priemonių baigto projekto metinės ataskaitos?
Ar privaloma statyti atskirus stendus, kai parama suteikta pagal du projektus, kurių pavadinimai vienodi ir kuriems skirtas vienodas paramos dydis?
Kodėl negauname pranešimo, kad bus skirta parama?
Projekto metu rekonstruojamas bendruomenės pagal panaudos sutartį valdomas pastatas. Yra techninis projektas, gautas leidimas rekonstruoti pastatą. Projekto metu numatyti atlikti pastato rekonstravimo darbai jau baigti, tačiau pastato rekonstravimas dar nėra baigtas. Suradus finansavimą, darbai bus tęsiami. Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsniu, kadangi rekonstravimo darbai dar nėra baigti, Statybos užbaigimo aktas nerašomas, inventorizacija neprivaloma. Kokius dokumentus turime pateikti kartu su galutiniu mokėjimo prašymu? Ar pakanka Rangos sutarties įvykdymo akto? Ar reikia atlikti inventorizaciją, padidinti pastato vertę?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10