Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos
Ar pagal priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ 2019 m. galima teikti paraiškas gauti paramą pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą (NKP)?
Ar aš teisingai suprantu, kad Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklių“ 23.2.3 papunktyje visą nurodytą 1 400 eurų sumą galiu panaudoti stiklainiams ir dangteliams įsigyti, o etiketėms ir kitai reklamai galiu panaudoti 23.2.4 papunktyje nurodytas lėšas?
Paramos gavėju pagal priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ buvau patvirtintas 2017 m. lapkričio mėnesį. Ar pirmąsias išlaidas privaloma padaryti iki 2017 metų pabaigos (įsigyti tarą, pagaminti etiketes ir pan.)?
Ar galiu susigrąžinti sertifikavimo mokestį ir tyrimams išleistus pinigus, jei pateikčiau paraišką dėl dalyvavimo nacionalinėje žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoje?
Jeigu pareiškėjas yra Vilniaus bitininkų susivienijimo narys, ar šis juridinis asmuo atitinka taisyklių 35.2 papunkčio reikalavimą būti asociacijos nariu, kad būtų suteikta 30 pirmumo balų?
Kieno vardu (valdos partnerio ar valdytojo) pildoma paraiška pagal šią priemonę, jei ekologinio ūkininkavimo kursų pažymėjimą turi valdos partneris, o ne valdos valdytojas?
1 2
Įgyvendiname verslo plėtros projektą, finansuotą pagal vietos veiklos grupės priemonę. Norėjome paklausti, ar galima kartu su mokėjimo prašymu teikti sutartį ir sąskaitas anglų kalba? Perkama iš Vokietijos. Buvo minėta, kad galima teikti anglų kalba, jei perkama užsienyje.
Norime pasiteirauti dėl paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“. Matome, kad nurodytas reikalavimas, jog „pareiškėjas nuo pagal Priemonę paskelbto žvejybos draudimo laikotarpio pradžios dienos iki laikotarpio, už kurį prašoma paramos, pabaigos dienos teisėtais pagrindais valdė (turėjo nepanaudotas ir ne perleistas) šprotų ir (arba) strimelių, ir (arba) lašišų individualias žvejybos galimybes (turėjo nepanaudotų ir neperleistų šprotų ir (arba) strimelių, ir (arba) lašišų individualių žvejybos galimybių) (kvotą).“ Šiais metais vyko reorganizacija, t. y. prie vienos įmonės buvo prijungtos dar dvi įmonės. Įmonė, prie kurios prijungtos kitos įmonės, įgijo visas tų įmonių teises ir pareigas bei, mūsų nuomone, galėtų būti pareiškėja teikiant paraišką. Tačiau kyla klausimas, ar tokiu atveju pareiškėjai reikėtų pateikti papildomus dokumentus dėl perleidžiamos teisės suteikimo iš Žuvininkystės tarnybos (būtent Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos), ar pakaktų tik reorganizavimo sąlygų bei informacijos apie turėtas kvotas?
Kada turėjo būti parduoti galvijai, jei pirmoje paraiškoje dėl COVID-19 pažymėjau, kad prašau pagalbos ir už kitus pagalbos teikimo etapus?
Norėjau pasiteirauti, kokios išmokos yra už vasarinius miežius ir pievą.
Deklaruoju pievą, gaunu tik tiesiogines išmokas. Kitais metais nebeteiksiu paraiškos. Ar galiu gruodžio pabaigoje išregistruoti valdą?
1 2 3 4 5 6 7 8 9