Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Bendrieji pareiškėjų klausimai

Kokia verte turi būti atstatytas turtas po draudiminio įvykio projekto priežiūros laikotarpiu?
Ar galima pakeisti perkamo paramos objekto modelį?
Ar transporto priemonės įsigijimo momentas turėtų būti siejamas su sutarties pasirašymo, perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, sąskaitos išrašymo, ar su sąskaitos apmokėjimo momentu?
Ar paramos gavėjas gali prašyti atidėti projekto įgyvendinimo terminus (tarpinių ar galutinio mokėjimo prašymo pateikimo datą) iki maksimalios įgyvendinimo laikotarpio pabaigos?
Ar ūkininkas yra laikomas fiziniu asmeniu?
Ar negaliojantis pasas yra kliūtis paramai gauti?
1 2 3 4 5 6 7 8 9