Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą
Pateikiau paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Kada galiu įsigyti paraiškoje numatytas priemones?
Kokį dokumentą reikia pateikti, kad būtų galima pagrįsti reikalavimą „paraiškos teikimo metu valdos valdytojas ir (ar) partneris ar valdoje registruotas šeimos narys privalo pateikti įrodymo dokumentus, susijusius su valdos valdytoju (-ais) ir (ar) partneriu (-iais) ar valdoje registruotais šeimos nariais“?
Ar galima įrengti stacionarią tvorą ( betonu įtvirtinti metaliniai kuolai sujungti nelanksčiais tinklo skydais (segmentai) ) ir iš išorės pusės naudojant plastikinius izoliatorius ant tvoros uždėtos penkios eilės vielos, kuria tekės elektra?
Kokių savivaldybių sklypų savininkai gali teikti paraiškas prevencinėms priemonėms, apsaugančioms ūkinius gyvūnus nuo vilkų įsigyti?
Pasibaigus ganymo laikotarpiui, ar galima surinkti aptvarus ir laikyti sandėlyje?
Ar galėtų būti pripažintos tinkamomis finansuoti dyzelinio generatoriaus, gaminančio elektrą, arba saulės baterijos, palaikančios akumuliatoriaus elektros krovimą, įsigijimo išlaidos?
1 2
Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos
Deklaruoju ganyklas pievas „Natura 2000“ teritorijoje, kokie šienavimo terminai ir ar galiu susmulkinti žolę?
Kokie šienavimo terminai numatyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir „Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklą „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“?
Ar teikiama parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ už nuomojamoje žemėje deklaruojamus plotus?
Ar pareiškėjas, kurio sklypas patenka į „Natura 2000“ teritoriją, turi laikytis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ taisyklių reikalavimų, jei jis prašo tiesioginių išmokų, tačiau neprašo paramos pagal paminėtą priemonę?
Ar pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ gali deklaruoti mišką ir pretenduoti gauti paramą ne miško savininkas, o jo šeimos narys ar kitas asmuo? Ar reikia sudaryti nuomos arba panaudos sutartį?
Jei, deklaruojant miškų plotus NATURA 2000 teritorijoje, dalis ploto pateko už jos ribų, kokius reikėtų pateikti dokumentus?
1 2
Tradicinių amatų centrų plėtra
Ar tradicinių amatų centro veikloje turi dalyvauti tradiciniai amatininkai, sertifikavę tautinio paveldo produktus?
Įsigijome etnografiniame kaime namą. Ar yra kokia EU parama skirta etnografinių kaimų išsaugojimui ir rėmimui?
Vietos plėtros strategijų administravimas
Pastate, kurio kategorija ypatingas statinys (kultūros paveldo objektas), bus atliekami paprastojo remonto tvarkybos darbai. Ar paramos lėšomis būtų finansuojami apdailos darbai?
Kokį taikyti savanoriško darbo valandos įkainį kaimo bendruomenei teikiant paraišką vietos veiklos grupei? Savanoriškai bus atliekami aplinkos sutvarkymo darbai.
Jei vietos plėtros strategijų vykdytoja draudžia savo biuro patalpas, ar biuro patalpų draudimo išlaidos yra tinkamos finansuoti iš strategijai administruoti skirtų lėšų? Patalpos priklauso savivaldybei, vietos veiklos grupė jas valdo pagal panaudos sutartį.
Kokius dokumentus vietos projektų vykdytojams rekomenduotina pateikti VVG išankstiniam pirkimų dokumentų vertinimui?
Kokiais atvejais vietos veiklos grupė ar bendruomenė laikomos perkančiosiomis organizacijomis?
Ar komerciniame pasiūlyme gali būti nurodomos nuolaidos?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos
Ar pagal priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ 2019 m. galima teikti paraiškas gauti paramą pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą (NKP)?
Ar aš teisingai suprantu, kad Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklių“ 23.2.3 papunktyje visą nurodytą 1 400 eurų sumą galiu panaudoti stiklainiams ir dangteliams įsigyti, o etiketėms ir kitai reklamai galiu panaudoti 23.2.4 papunktyje nurodytas lėšas?
Paramos gavėju pagal priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ buvau patvirtintas 2017 m. lapkričio mėnesį. Ar pirmąsias išlaidas privaloma padaryti iki 2017 metų pabaigos (įsigyti tarą, pagaminti etiketes ir pan.)?
Ar galiu susigrąžinti sertifikavimo mokestį ir tyrimams išleistus pinigus, jei pateikčiau paraišką dėl dalyvavimo nacionalinėje žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoje?
Jeigu pareiškėjas yra Vilniaus bitininkų susivienijimo narys, ar šis juridinis asmuo atitinka taisyklių 35.2 papunkčio reikalavimą būti asociacijos nariu, kad būtų suteikta 30 pirmumo balų?
Kieno vardu (valdos partnerio ar valdytojo) pildoma paraiška pagal šią priemonę, jei ekologinio ūkininkavimo kursų pažymėjimą turi valdos partneris, o ne valdos valdytojas?
1 2
Ar pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ paramos gali kreiptis pareiškėjas, jei paraiškos teikimo metu pieninių veislių melžiamos karvės priklauso jo žemės ūkio valdos partneriui?
1 2 3 4 5 6 7 8