Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

DUK

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Techninė pagalba
Ar dėl komunikacijos projekto rezultatų viešinimui skirto informacinio straipsnio parengimo galima samdyti asmenį ar įmonę ir už kokią sumą?
Kadangi dėl pandemijos nebegalima organizuoti seminarų kontaktiniu būdu, kaip tai padaryti nuotoliniu būdu? Ar seminarai gali būti vieši? Kaip reikės identifikuoti dalyvius pagal gyvenamas apskritis? Ar dalis seminaro medžiagos gali būti įrašyta iš anksto, o kita dalis būtų gyva su moderatoriumi? Ar galėtumėme keisti lektorių skaičių? Kokius toliau veiksmus reikėtų atlikti siekiant gauti NMA pritarimą ir pradėti organizuoti veiklas?
Tradicinių amatų centrų plėtra
Ar tradicinių amatų centro veikloje turi dalyvauti tradiciniai amatininkai, sertifikavę tautinio paveldo produktus?
Vietos plėtros strategijų administravimas
Jeigu pareiškėjas jau yra atlikęs pirkimus, pvz., techninio projekto, ir turi techninį projektą, ar jį turi pateikti su pirmine paraiška? Kada atliktų pirkimų (bendrųjų išlaidų pirkimus atliko iki paraiškos pateikimo) dokumentus reikia pateikti – ar teikiant pirminę paraišką, ar teikiant mokėjimo prašymą?
Planuojami mokymai ne pagal „1C“ vietos plėtros strategijos (VPS) priemones. Ar mokymams, numatytiems pagal kitas „minkštąsias“ (6B) VPS priemones nei „VP pareiškėjų ir vykdytojų mokymas“ (1C), kai mokymai nėra pagrindinė VPS priemonės veikla, taikomi tokie patys VP administravimo taisyklių reikalavimai kaip 1C priemonės mokymas?
Ar rengiant Finansavimo sąlygų aprašą, būtina išvardyti atskiras veiklas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK)?
Kaip nurodyti išlaidų įkainius Finansavimo sąlygų apraše (FSA), kai tokių įkainių labai daug?
Ar „teikiamų dokumentų sąrašas“ yra privalomas įkainius Finansavimo sąlygų apraše (FSA) priedas?
Ar rengiant Finansavimo sąlygų aprašą (FSA) iš verslo taisyklių įtraukiamos tik kategorijos, ar ir subkategorijos?
1 2 3
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos
Ar galiu susigrąžinti sertifikavimo mokestį ir tyrimams išleistus pinigus, jei pateikčiau paraišką dėl dalyvavimo nacionalinėje žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoje?
1 2 3 4 5 6 7