Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Bendrieji pareiškėjų klausimai

Dėl atsisakomų vienos iš kelių projekte numatytų veiklų.
Jei paraiškų vertinimo metu yra išsiunčiami pakausimai dėl informacijos trūkumo, ar pareiškėjai gali pratęsti atsakymo į paklausimo terminą?
Ar visais atvejais būtina vesti buhalterinę apskaitą, jeigu tai nurodyta Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse?
Kas laikytina objektyviomis priežastimis, prašant keisti projekto sąlygas?
Ar galima perskirstyti paramos objektus /lėšas tarp paramos etapų, kai paramos objektai /lėšos perkeliamos iš planuojamų teikti ir/ arba iš jau pateiktų mokėjimo prašymų į vėlesnį/ius?
Dėl lizingo įmokų.
1 2 3 4 5 6 7 8 9