Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Bendrieji pareiškėjų klausimai

Dėl sankcijų taikymo už nepasiektus pirmumo rodiklius.
Dėl atsisakomų vienos iš kelių projekte numatytų veiklų.
Jei paraiškų vertinimo metu yra išsiunčiami pakausimai dėl informacijos trūkumo, ar pareiškėjai gali pratęsti atsakymo į paklausimo terminą?
Ar visais atvejais būtina vesti buhalterinę apskaitą, jeigu tai nurodyta Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse?
Kas laikytina objektyviomis priežastimis, prašant keisti projekto sąlygas?
Ar galima perskirstyti paramos objektus /lėšas tarp paramos etapų, kai paramos objektai /lėšos perkeliamos iš planuojamų teikti ir/ arba iš jau pateiktų mokėjimo prašymų į vėlesnį/ius?
1 2 3 4 5 6 7 8 9