Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Bendrieji pareiškėjų klausimai

Ar pareiškėjas informuojamas, kai dėl aritmetinio apvalinimo paramos suma mažėja?
Dėl draudiminio įvykio (pvz. gaisro) buvo sugadinta už paramos lėšas įsigyta žemės ūkio technika (pvz. traktorius), kuri yra būtina tęsti ūkinę veiklą, numatytą paramos sutartyje, bei vykdyti įsipareigojimus. Ar tokiu atveju galima pakeisti sugadintą žemės ūkio techniką panašių techninių charakteristikų nenauja žemės ūkio technika?
Dėl investicijų (jų grupių) sąrašo ir galimų draudiminių rizikų
Ar leidžiama keisti nustatytus projekto priežiūros rodiklius?
Dėl ataskaitų pateikimo paskutiniais projekto priežiūros metais
Ar pareiškėjui gali būti skiriama parama, jei jis neįvykdė teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, mokamai už plotus, gauti?
1 2 3 4 5 6 7 8 9