Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

DUK

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2020 m.)
Kokie išlaidų būdai gali būti taikomi pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ 2020 m. kvietimui?
Ar "de minimis" pagalba skaičiuojama pareiškėjams, gavusiems paramą nuo tų metų, kada buvo pasirašyta paramos sutartis, ar nuo paramos sumų išmokėjimo metų?
Pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ pareiškėjas ir paramos gavėjas įsipareigoja apdrausti valstybės registruose registruojamą turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo mokėjimo prašymo, kuriame prašoma paramos kompensuoti įsigytą ar sukurtą turtą, pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Jeigu paramos lėšomis vykdomos pastato statybos, kurių išlaidoms kompensuoti yra teikiami keli mokėjimo prašymai, ar tokiu atveju įsipareigojimas apdrausti paramos lėšomis įsigyjamą turtą atsiranda prieš teikiant pirmąjį mokėjimo prašymą?
Ar pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ prašant paramos naujo pastato statybai, žemę galima valdyti panaudos teise?
Parama miškų infrastruktūrai gerinti
Miško valdytojas teiks paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisykles. Tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikti trys komerciniai pasiūlymai su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais. Kokie tinkamų finansuoti išlaidų pagrindiniai techniniai parametrai turėtų būti nurodyti pateikiamuose su paraiška komerciniuose pasiūlymuose?
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai
Vykdome projektą pagal priemonę „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Kaip gauti prisijungimą prie Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos (ŽMIKIS), kad galėtume skelbti projekto informavimo renginius? Kur šiuo atveju kreiptis? 
Ar pagal priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2020 metų, avansas bus pervedamas tiesiog po sutarties pasirašymo ir paramos gavėjui avansinio mokėjimo prašymo teikti nereikia?
Nuo kada pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2020 metų, skaičiuojamas projekto įgyvendinimo terminas: ar nuo sutarties pasirašymo dienos, ar nuo avanso pervedimo dienos?
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis
Norėčiau sužinoti, kaip žemės ūkio bendrovė turėtų pateikti paraišką per ŽŪMIS pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis?
Su kuo gali konsultuotis juridinis asmuo pagal priemonę „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“?
Kokios galimos konsultavimosi temos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“?
Ūkininkas buvo patvirtintas kaip konsultavimo paslaugų gavėjas, tačiau po patvirtinimo parašė prašymą, kuriame nurodė, jog atsisako paramos, nes ketina parduoti ūkį. Iš Agentūros gavo laišką, kad paraiška išregistruota. Ar būtų galima atšaukti paraiškos išregistravimą ir ūkininkui pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, nes kol kas ūkis neparduodamas?
Konsultavimo paslaugų vertė 1 500 Eur, tačiau nespėjau jomis pasinaudoti ir net nesuradau tinkamo konsultanto, kuris galėtų patarti miškininkystės klausimais. Kur dabar jūs išleisite tuos 1 500 Eur?
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
Ar mokymai pagal priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ gali būti vykdomi nuotoliniu būdu?
Dalyvaujame „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ programoje. Registruotis į mokymo kursus nori daug žmonių. Skaitome įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-126, ir kai kada neaišku, ar galime žmogų registruoti į mokymus: - jei asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą mieste, bet turi įregistruotą ūkininko ūkį kaime ir vykdo veiklą; - jei asmuo dirba šeimos nario, kuris yra įregistravęs ūkininko ūkį, ūkyje kaip šeimos narys, bet nėra sudaryta sutartis kaip su darbininku; - jei asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą mieste, bet yra žemės valdytojas kaimo vietovėje ir yra įregistravęs valdą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Kaip gauti prisijungimą prie Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos (ŽMIKIS)? Kur kreiptis?
Parama smulkiesiems ūkiams
Kada ir kaip pranešti apie pradėtą įgyvendinti verslo planą pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“?
Ar pildant paraišką pagal 2021 metų priemonės „Parama smulkiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles paraiškos formos II skyriuje reikia pateikti informaciją apie visus artimus giminaičius, ar tik apie tuos, kurie vykdo žemės ūkio veiklą?
Ar pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ būtų suteikiami prioritetiniai balai, jeigu pareiškėjas už 1 000 Eur įsigytų melžimo aparatus, o už 14 000 Eur pirktų traktorių?
Ar teisingai suprantame, kad pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ paramos galima prašyti ir PVM išlaidoms?
Kaip bus vertinama, ar tinkamai įgyvendintas projektas pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“ ?
Ar pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ paramos lėšomis bus leista finansuoti žemės pirkimo išlaidas iš privačių asmenų?
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7