Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

DUK

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Tiesioginės išmokos

1. Ar, gavęs iš NMA paklausimą, pareiškėjas būtinai turi pakartotinai pateikti privačios žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus (nuosavybė, nuoma, panauda), jeigu dokumentai NMA jau buvo pateikti praėjusiais metais? Jų nėra valdų registre, o žemės valdytojas nesikeitė. 2. Ar, gavęs iš NMA paklausimą, pareiškėjas būtinai turi pakartotinai pateikti valstybinės žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus, jeigu dokumentai NMA jau buvo pateikti praėjusiais metais? Jų nėra valdų registre, o žemės valdytojas nesikeitė.
Kada bus informuojami pareiškėjai, kuriems reikės atkurti pievas?
Ar privaloma vesti buhalterinę apskaitą, kai teikiama žemės ūkio naudmenų deklaracija, jei nedalyvaujama kitose Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse?
Turiu nesumokėtą baudą VMI už vairuotojo pažymėjimo praradimą, ar dėl to man gali būti nepervedamos tiesioginės išmokos už deklaruotą žemę? KPP priemonėse nedalyvauju.
Kada galiu užarti laukus kurie palikti ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių užskaitai ir deklaruoti klasifikatoriaus II grupėje nurodyti augalai?
Ar reikia pranešti apie posėlio įterpimą?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10