Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. PROGRAMA

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu
Ar bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo laikotarpiu galima keisti projekto grandinės dalyvius?
Ar pagal priemonę nekilnojamasis turtas gali priklausyti pareiškėjo sutuoktiniui?
Kokia veikla turi užsiimti pareiškėjai ir partneriai, kad gautų paramą?
Ar projekte privalo dalyvauti tarpininkas?
Kiek laiko turi būti vedama buhalterija? Ar su paraiška turi būti pateikta partnerių buhalterija?
Ar reikia pateikti projekto bendrųjų išlaidų, kurių pirkimai atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, komercinius pasiūlymus?
Parama žemės ūkio vandentvarkai
Prašome paaiškinti, kas yra „funkciniais ryšiais susijusios melioracijos sistemos“?
Ar galime skelbti melioracijos darbų konkursą, jei turime projektinius darbų kiekius, bet dar neturime techninio projekto?
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą
Ar galima vykdyti veiklą pagal priemonę „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“, kai auginami žirgai?
Ar pretenduojant į paramą pagal priemonę „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ reikia būtinai turėti 1 SG ar užtenka ir mažiau, jeigu planuoju apsitverti mažiau nei 1 hektarą?
Pareiškėjas planuoja už paramos lėšas įsigyti juostinį elektrinį aptvarą. Kokį dokumentą, pagrindžiantį aptveriamą plotą, reikės pateikti pareiškėjui?
Pateikiau paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Kada galiu įsigyti paraiškoje numatytas priemones?
1 2 3 4