Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Bendrieji pareiškėjų klausimai

Ką svarbu nurodyti dokumentuose, norint pagrįsti, kad projekto eigai įtaką turėjo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybė?
Per kiek laiko NMA reikia pateikti dokumentus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės?
Kaip įvertinti, ar tam tikra aplinkybė yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybė?
Kokius dokumentus Agentūrai reikia pateikti, norint įrodyti, kad tam tikrus veiksmus lėmė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybė?
Kaip galėčiau pakeisti banko sąskaitos numerį?
Koks yra bendras telefono Nr., kuriuo galima skambinti į Nacionalinę mokėjimo agentūrą konsultuotis (ne su administratoriumi tiesiogiai, o bendrai)?
1 2 3 4 5 6 7 8 9