Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Bendrieji pareiškėjų klausimai

Ar Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje yra numatyta skirti finansavimą sulaukus 55 metų, jei pasitraukiama iš prekinės žemės ūkio gamybos?
Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių 5.4 papunktyje numatyta, kad paramos gavėjas kaip viešinimo priemonę gali naudoti priemonę – straipsnį spaudoje. Kokius reikalavimus turėtų atitikti straipsnis?
Kokius dokumentus Agentūrai reikia pateikti, norint įrodyti, kad tam tikrus veiksmus lėmė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybė?
Per kiek laiko NMA reikia pateikti dokumentus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės?
Ką svarbu nurodyti dokumentuose, norint pagrįsti, kad projekto eigai įtaką turėjo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybė?
Kaip galėčiau pakeisti banko sąskaitos numerį?
1 2 3 4