Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa

Žemės ūkio valdų modernizavimas
Paramos gavėjui dalyvaujančiam pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių sumažėja paraiškoje įsipareigotas išlaikyti žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotas. Vadovaujantis priemonės įgyvendinimo taisyklėmis (LR žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 3D-116 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ / Valstybės Žinios, 2009, Nr. 22-872) paramos suma yra mažinama po 10 proc. už kiekvienus metus, jeigu yra nustatoma, kad po paramos skyrimo antraisiais ir kitais iš eilės einančiais projekto kontrolės metais ŽŪN plotas sumažinamas daugiau kaip 20 proc. Ar visais atvejais paramos gavėjui bus taikoma sankcija?
Jei ūkininkas, gavęs paramą pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ 2013 m. įgyvendinimo taisykles, dėl objektyvių medicininių priežasčių taptų nedarbingas (būtų pateikti tai įrodantys dokumentai), ar turėtų grąžinti išmokėtą paramą, jei nėra kam perleisti ūkio?
Ūkininkas sulaukė investuotojo, kuris sutinka investuoti su sąlyga, kad ūkis bus reorganizuotas į žemės ūkio bendrovę. Ūkininkas yra pasinaudojęs ES parama ūkio modernizavimui. Nauja bendrovė pirkimo būdu perimtų ūkininko turtą, taip pat ir įsipareigojimus, prisiimtus gaunant paramą. Norime paklausti, ar yra tokia galimybė reorganizuojant ūkį į bendrovę jai perimti įsipareigojimus, neprarandant patvirtintos paramos ir nepažeidžiant taisyklių, dėl kurių reikėtų grąžinti anksčiau įsisavintą paramą?
Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ įgyvendinus projektą ir kontrolės laikotarpiu draudžiant projekte numatytą bei įsigytą techniką vieneriems metams, būtina su metine projekto įgyvendinimo ataskaita pateikti mokėjimo įrodymo dokumentus?
Iki kada reikia pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ?
Norėjau paklausti dėl išmokos ūkio perleidėjui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ pastoviosios dalies mokėjimo. Šiais metais pastovioji dalis man neapskaičiuota. Ar šios dalies nebemoka išėjus į pensiją?
1 2 3