Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

DUK

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų
Kokia didžiausią būtų galima gauti parama pagal biodujų gamybą iš žemės ūkio ir kitų atliekų?
Ūkinis subjektas turi atitikti ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius ir jų kritines reikšmes, kaip nustatyta LR žemės ūkio ministro įsakyme 3D-440. Kokios priemonės rodikliais pagal šį įsakymą turėtume vadovautis?
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti
Rengiamas projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“. Ar galima sutrumpinti projekto įgyvendinimo trukmę iki 24 mėn., kai patvirtintoje projekto galimybių studijoje nurodyti 36 mėn.?
Ar gali mokslo ir (arba) studijų institucija būti kolegija?
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išmoka iki 16 tūkst. Eur) (2018 m.)
Norėčiau prašyti paramos verslui kaime, iš kur galėčiau gauti, t.y. pasiskolinti, pusę reikalingos sumos projektui įgyvendinti? Ar galima įgyvendinti projektą ūkiniu būdu, tai yra pirkti tik medžiagas, o darbus atlikti patiems?
Ar galima viršyti paramos sumą ir papildomai sumokėti savo lėšomis ?
Ar galima įsigyti investicijas lizingu?
Ar naujai įsteigtos darbo vietos gali būti finansuojamos iš pvz. Lietuvos darbo biržos finansuojamų programų?
Ar naujai statomas statinys, jei tai yra nesudėtingos konstrukcijos laikinasis statinys, gali būti statomas nuomos būdu valdomame žemės sklype? Ar infrastruktūra gali būti kuriama žemėje, valdomoje nuomos būdu?
Ar būtina investuoti savo pinigus norint gauti paramą verslui kaimo vietovėse? Kokia tvarka bus išmokamos paramos lėšos – iš karto ar dalimis?
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka) (2019 m.)
Kokius dokumentus reikėtų pateikti, kad įrodytume, jog pirkome automobilį, jei planuojama pirkti lizingu?
Pateikiau paraišką pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ kaip fizinis asmuo. Ar galėsiu verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu sukurti mažąją bendriją ir verslo plano įgyvendinimą užbaigti kaip juridinis asmuo?
Ar paramos gavėjas, kuris investicijas įsigyja iš fizinio asmens pagal pirkimo–pardavimo sutartį, gali atsiskaityti grynaisiais pinigais?
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka) (2020 m.)
Ar pareiškėjas gali sukurti vieną darbo vietą (vieną etatą) dviem asmenims?
Ar gavus paramą ir pradėjus vykdyti veiklą pagal vieną teisinę formą galima ją keisti į kitą? Pvz., gauni paramą ir veiklą vykdai pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, o vėliau verslas vykdomas įsteigus MB ar kitą juridinę įmonę.
Ar iš paramos lėšų galima mokėti darbuotojui darbo užmokestį verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu?
Ar fizinis asmuo, teiksiantis paraišką pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu gali susikurti darbo vietą sau?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ privaloma įdarbinti kaimo gyventoją (-us)?
Ar pareiškėjas, ūkininkas, paraiškos pateikimo dieną turintis individualios veiklos pažymą žemės ūkio veiklai vykdyti, verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu galėtų susikurti naują darbo vietą sau, jei į individualios veiklos pažymą įtrauktų naują ne žemės ūkio veiklą?
1 2
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. eurų) (2018 m.)
Ar galima įsigyti investicijas lizingu?
Ar naujai statomas statinys, jei tai yra nesudėtingos konstrukcijos laikinasis statinys, gali būti statomas ant nuomos būdu valdomos žemės sklypo? Taip pat, ar infrastruktūra gali būti kuriama ant žemės valdomos nuomos būdu?
Ar naujai įsteigtos darbo vietos gali būti finansuojamos iš Užimtumo tarnybos finansuojamų programų (subsidijos darbo vietai)?
Ar vertinant sukuriamų darbo vietų skaičių, įskaitomas buhalterio bei projekto administratoriaus etatai?
Fizinis asmuo planuoja kurti drenažo kasimo verslą ir dirbti pagal individualios veiklos pažymą. Planuoja įdarbinti 3 sezoninius darbuotojus, kurie dirbs po 4 mėn. į metus ir sudarys 1 pilną etatą, kurį įsipareigoja sukurti iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos ir išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. 1. Ar įdarbinant sezoninius darbuotojus būtina sukurti bent vieną darbo vietą (vieną etatą), mūsų atveju dirbtų 3 darbuotojai po 4 mėn., ar tai būtų prilyginta vienam etatui? 2. Ar darbuotojams, pasibaigus jų sezoninių darbo sutarčių terminui, sezoninio darbo sutartys gali būti nutrauktos ir nepratęstos kitam sezonui? 3.Ar teisingai suprantame, kad kiekvienam sezonui galima įdarbinti vis naujus darbuotojus, sudarant su jais darbo sutartis tik einamųjų metų sezoniniam darbui, kitam sezonui sudarant naujas darbo sutartis su naujais darbuotojais?
1 2 3 4 5 6 7