Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

DUK

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Paraiškas kaimo bendruomenės gali teikti nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d. Ar paraiškų terminas nėra pratęstas? Ar galime paskutinę dieną (pirmadienį) išsiųsti paraišką registruota pašto siunta?
Noriu pasiteirauti dėl Nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisyklių. Numatyta, jog reikia pateikti visuotinio susirinkimo dėl projekto poreikio protokolą, tačiau karantino sąlygomis susirinkimo daryti nėra galimybės. Kaip įgyvendinti šį reikalavimą?
Norime teikti paraišką gauti paramą kaimo bendruomenėms pagal pirmąją veiklos sritį. Rašydami projektą pasirinkome Taisyklių 25.1.4 papunktį dėl sporto įrangos, kuri bus laikoma bendruomenės patalpose, įsigijimo. Suformuluotą teiginį ir žodį ,,laikymas“ supratome ne kaip naudojimą bendruomenės patalpose, bet kaip saugojimą, laikymą, todėl parašėme projektą dėl baidarių ir vaikščiojimo lazdų įsigijimo, nes tai yra aktualu mūsų bendruomenei. Ar mes pasirinkę nurodytą sporto įrangą galime pretenduoti į paramą?
Dėl paraiškų teikimo gauti pagalbą pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles. Taisyklėse pateiktas apibrėžimas – „kokybiškas žemės ūkio produktas – žemės ūkio produktas, kurio kokybė oficialiai pripažinta pagal Europos Sąjungos arba nacionalinius teisės aktus“. Pagal taisyklių 4 punktą, „Pagal šias taisykles pagalba teikiama gamybai žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė Europos Sąjungos (toliau – ES) lygiu oficialiai pripažinta arba kurių kokybę siekiama pripažinti pagal 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL 2012 L 343, p.1)“. Ar ekologiškai sertifikuoti maisto produktai patenka į 4 punkto sąrašus ir galima teikti paraišką gauti paramą?
Ar išimtinę laikiną paramą gali gauti ūkininkai, kurie šios paramos negavo anksčiau?
Ar galima įsigyti tautinį kostiumą pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles, kurį dėvėčiau mugėse ir kituose renginiuose? Ar jis nėra tinkama finansuoti išlaida, nes nėra „įrangos tautinio paveldo produktams kurti, gaminti, realizuoti mugėse ir (ar) tradiciniams amatams gyvai demonstruoti įsigijimo, įrengimo, nuomos išlaidos“?
1 2 3