Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Tiesioginės išmokos

Ar, siekiant įrodyti žemės dirbimo faktą, žemės ūkio technikos nuomos sutartis turi būti registruota, ar užtenka ją turėti ir pateikti patikros metu? Ar yra numatyta šios sutarties forma?
Ar reikia pildyti pievų tvarkymo žurnalą, jeigu deklaruoju daugiametes pievas ir prašau išmokų už didelio nepalankumo vietoves?
Laikau bites ir deklaruoju jas. Iki kada turiu nušienauti deklaruojamas pievas?
Jei laikomų gyvulių yra mažiau kaip 0,1 SG/ha, ar žemės dirbimo faktą reikia įrodyti viso deklaruojamo ploto, ar tik to ploto, kurio „nepadengia“ laikomų gyvulių skaičius?
Ar dalyvaujant veikloje „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ reikia gauti žemės savininkų sutikimus, nes žemė priklauso kitiems fiziniams asmenims?
Ar siekiant įrodyti žemės dirbimo faktą, yra tinkama paslaugų teikimo sutartis, kurioje nurodyta, kad darbai atlikti neatlygintinai?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10