Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Tiesioginės išmokos

Ar deklaruojant reikia pateikti papildomus dokumentus, jeigu augalai auginami sėklai?
Panaudos sutartis galioja paraiškos teikimo metu, tačiau iki kalendorinių metų pabaigos, ar tinka tokia sutartis, ar ji galios ir bus laikoma kaip tinkamas valdymą pagrindžiantis dokumentas? Ar gali būti sudarytos panaudos sutartys ar tik nuomos? Kada turi būti sudarytos panaudos / nuomos sutartys?
Kodėl nėra facelijų pasėlio kodo?
Nuo kada iki kada turi būti išlaikyti gyvuliai valdoje, kad būtų skaičiuojamos išmokos už kurą?
Jei gyvuliai išvežami parduoti į užsienį, ar priklauso išmokos už gyvulius?
Pareiškėjas deklaruoja pasienio zonoje, NŽT neleidžia išsinuomoti ir siunčia į pasienio tarnybą, o pasienio tarnybą į NŽT. Ar galima tokią žemę deklaruoti?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10