Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Tiesioginės išmokos

Ar gaus išmokas pareiškėjas, kuris deklaravo pasėlius , bet neturėjo gyvulių sausio-birželio mėnesiais ir neturi registruotos technikos?
Į vasarinius pasėlius įsėjus įsėlį, niekada nežinau ar jis sudygs. Ar privaloma tą įsėlį deklaruoti? Jei nedeklaruosiu, ar bus sankcija? Ar privaloma įsėlį pažymėti kaip EASV?
Ar reikia siųsti Nacionalinei mokėjimo agentūrai dokumentus ar jų kopijas, susijusias su produkcijos pardavimu, norint gauti tiesiogines išmokas?
Gavau pranešimą iš Agentūros dėl skolos VSDF arba VMĮ. Noriu informuoti, kad aš neturiu įsiskolinimų VMĮ ir VSDF. Delspinigiai VSDF sumokėti. Informacijos apie skolą iš VSDF aš nebuvau gavusi, todėl net negalėjau žinoti, kad esu skolinga.
Iki kada reikia apsėti juodąjį pūdymą ir ar jam yra taikomas sėjomainos reikalavimas?
Kada Agentūrai turėčiau pateikti žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus, jei paraišką pildžiau elektroniniu būdu?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10