Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Tiesioginės išmokos

Jei laikomų gyvulių yra mažiau kaip 0,1 SG/ha, ar žemės dirbimo faktą reikia įrodyti viso deklaruojamo ploto, ar tik to ploto, kurio „nepadengia“ laikomų gyvulių skaičius?
Ar dalyvaujant veikloje „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ reikia gauti žemės savininkų sutikimus, nes žemė priklauso kitiems fiziniams asmenims?
Ar siekiant įrodyti žemės dirbimo faktą, yra tinkama paslaugų teikimo sutartis, kurioje nurodyta, kad darbai atlikti neatlygintinai?
Ar yra skiriama susietoji parama auginant tauriuosius elnius?
Kokius dokumentus reikia pateikti, norint įrodyti žemės dirbimo faktą?
Jei daugiamečių pievų plotuose pakeičiama žemės paskirtis ar bus taikomas reikalavimas jas atkurti?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10