Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyta, kad paramos lėšomis galėtų būti finansuojamos investicijos į laivą ar priemones jame, kuriomis siekiama panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos žuvų išteklių priegaudos ir ją mažinant, taip pat tvarkyti ir iškrauti nepageidaujamą priegaudą. Ar tinkama išlaida yra specialių charakteristikų laivas?
Pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ programą kasmet iki balandžio 17 d. teikiame mokėjimo prašymus už ataskaitinius metus. 2017 metai buvo lietingi ir negalėjome atlikti kai kurių gamtotvarkos plane numatytų darbų. Kokius dokumentus turėtume pateikti, jog įrodytume, kad darbai neatlikti dėl nepalankių hidrometeorologinių sąlygų, t. y. dėl nenugalimos jėgos aplinkybių?
Ar Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programoje yra numatyta / galima parama įmonėms, norinčioms įsirengti uždarą recirkuliacinę žuvų auginimo sistemą (URS)?
Pagal priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ taisyklių 29.1.4. papunktį tinkamos išlaidos yra žuvininkystės tvenkinių pagilinimo, vandens kanalų tinklo, pylimų, hidroįtvarų atnaujinimo ir panašiai. Ar būtų tinkamos išlaidos vandens telkinio platinimas ir/ar naujo vandens telkinio kasimas?
Įgyvendinau projektą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę. Kada turiu pateikti įgyvendinto projekto metinę ataskaitą?
1 2 3