Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Dėl priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ (supaprastinta tvarka).
Ar yra speciali ūkinės veiklos pradžios balanso forma? Kas turi būti įtraukta į tokį dokumentą?
Planuojama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo taisykles įgyvendinus projektą padidinti ir kontrolės laikotarpiu išlaikyti darbo vietų skaičių. Taisyklėse nurodyta, kad ataskaitiniais metais buvęs darbuotojų skaičius palyginamas su pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos esančiu darbuotojų skaičiumi (vertinama visos darbo vietos ekvivalentu). Kaip suprasti terminą „vertinama visos darbo vietos ekvivalentu“? Kokia tai yra kategorija pagal naują darbo kodeksą? Ar darbuotojas, kuriam įmonė nėra pagrindinė darbovietė, dirbantis tik dvi dienas per savaitę (savaitgaliais) po 8 val. gali būti laikomas dirbančiu „visos darbo vietos ekvivalentu“?
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyta, kad paramos lėšomis galėtų būti finansuojamos investicijos į laivą ar priemones jame, kuriomis siekiama panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos žuvų išteklių priegaudos ir ją mažinant, taip pat tvarkyti ir iškrauti nepageidaujamą priegaudą. Ar tinkama išlaida yra specialių charakteristikų laivas?
Pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ programą kasmet iki balandžio 17 d. teikiame mokėjimo prašymus už ataskaitinius metus. 2017 metai buvo lietingi ir negalėjome atlikti kai kurių gamtotvarkos plane numatytų darbų. Kokius dokumentus turėtume pateikti, jog įrodytume, kad darbai neatlikti dėl nepalankių hidrometeorologinių sąlygų, t. y. dėl nenugalimos jėgos aplinkybių?
Ar Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programoje yra numatyta / galima parama įmonėms, norinčioms įsirengti uždarą recirkuliacinę žuvų auginimo sistemą (URS)?
1 2 3 4