Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Bendrieji pareiškėjų klausimai

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių 5.4 papunktyje numatyta, kad paramos gavėjas kaip viešinimo priemonę gali naudoti priemonę – straipsnį spaudoje. Kokius reikalavimus turėtų atitikti straipsnis?
Kaip nustatyti kuro normą?
Ar būsiu tinkamas pareiškėjas, jei išvada, jog mano ūkinei veiklai nereikalingas poveikio aplinkai vertinimas bus išduota po paramos paraiškos pateikimo?
Ar reikia pateikti Agentūrai poveikio aplinkai vertinimo pažymą, jei planuojama ūkinė veikla nesikeičia nuo šiuo metu vykdomos ūkinės veiklos (pvz., turiu 300 kiaulių ir toliau planuoju tiek pat turėti)?
Kokiais atvejais paramos gavėjo neprašoma sutikimo dėl rodiklių perkėlimo metais anksčiau ar vėliau, jei paramos gavėjas projektą įgyvendina metais anksčiau arba vėliau, negu suplanuota?
Ką svarbu nurodyti dokumentuose, norint pagrįsti, kad projekto eigai įtaką turėjo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybė?
1 2 3 4 5 6 7 8 9