Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa

Pelno nesiekiančios investicijos
Kaip traktuojamos lėšos, gautos melioracijos griovių darbams vykdyti: ar tai išlaidų kompensacija, ar tai parama?
Kaip bus administruojamos melioracijos griovių tvarkymo paraiškos, kai plotas iki 0,1 ha?
Įsipareigojimai yra 5 m. šienauti griovius, jei pažeidžiame šį įsipareigojimą, kokia paramos dalis bus susigrąžinta?
Pelno nesiekiančios investicijos miškuose
Dėl išlaidų kompensavimo pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“
Ar projekto vykdytojas privalo 5 m. tik išlaikyti sukurtą infrastruktūrą, ar ir prižiūrėti teritoriją, kurioje jį įrengta?
Įgyvendindamas projektą pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ įrengiau pavėsinę. Kaip apskaičiuoti pavėsinės plotą?
Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
Miškas įveistas 2013 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“. 2020 metai yra septintieji metai po miško įveisimo, ir rudenį miškininkai turi atlikti įveisto miško želdinių / žėlinių kokybės vertinimą. Kokiu kodu reikėtų deklaruoti įveisto miško plotą, nes deklaravimo sistemoje neliko kodo NM-4, kuriuo ankstesniais metais buvo deklaruojamas įveisto miško plotas.
Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
Asmuo, teikęs paraišką 2012 m. pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, dėl sveikatos būklės Registrų centre perrašė žemės sklypą kitam asmeniui. Ar naujas savininkas privalo perimti visus ankstesnio savininko įsipareigojimus pagal minėtą priemonę?
Jei gaisras suniokojo dalį miško, už kurio įveisimą ir priežiūrą yra skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę "Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku", ar paramą ir įsipareigojimus galima vykdyti likusiam, gaisro nesuniokotam miško plotui?
Pareiškėjas yra pateikęs paramos paraišką pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, todėl, kol atliekami įveisto miško priežiūros ir apsaugos darbai ir vykdomi prisiimti įsipareigojimai, Tiesioginių išmokų paraiškoje privalo deklaruoti veisiamo miško sklypą. Paramos gavėjas laiku nepateikė (dėl šeimoje kilusių problemų) 2014 m. paraiškos, todėl prašo ją leisti pateikti pavėluotai.
Pusiau natūrinis ūkininkavimas
Pareiškėjas, pateikęs paraišką pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, prašo kompensuoti statybos žurnalo pildymą, kadastrinius matavimus ir išpildomąją nuotrauką.
Ar gali būti skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ pastato rekonstrukcijai, jeigu ūkinis pastatas priklauso sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise?
Kokią maksimalią paramos sumą galiu gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“?
Ar šakų smulkintuvas gali būti pripažintas tinkama investicija pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“?
Ar galima pirkti už paramos lėšas braškių daigus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“?
Ar yra nustatytas terminas, iki kada turi būti išmokėta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“?
Žemės apželdinimas mišku
Kokia yra deklaruoto želdinimo ploto matavimo metodika? Ar matavimas vyksta prie pat sodinuko, ar 2 m nuo pasodinto sodinuko kaip yra numatyta projekte?
Dalyvaujame 2007–2013 m. programos priemonėje „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“. Šie metai yra šeštieji įveisto miško augimo metai. Šių metų rudenį visuose sklypuose Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio pareigūnai atliks įveisto miško želdinių kokybės vertinimą. Ar turime šiais metais (šeštais augimo metais, kai želdinių priežiūros ir apsaugos išmoka nemokama) atlikti želdinių priežiūros ir apsaugos darbus, t. y. piktžolių, nepageidaujamų medžių ir krūmų, stelbiančių pasodintus medelius, sunaikinimas mechaniniu būdu ir priešgaisrinių juostų atnaujinimas?
1 2 3