Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa

Pelno nesiekiančios investicijos
Kaip traktuojamos lėšos, gautos melioracijos griovių darbams vykdyti: ar tai išlaidų kompensacija, ar tai parama?
Kaip bus administruojamos melioracijos griovių tvarkymo paraiškos, kai plotas iki 0,1 ha?
Įsipareigojimai yra 5 m. šienauti griovius, jei pažeidžiame šį įsipareigojimą, kokia paramos dalis bus susigrąžinta?
Pelno nesiekiančios investicijos miškuose
Dėl išlaidų kompensavimo pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“
Ar projekto vykdytojas privalo 5 m. tik išlaikyti sukurtą infrastruktūrą, ar ir prižiūrėti teritoriją, kurioje jį įrengta?
Įgyvendindamas projektą pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ įrengiau pavėsinę. Kaip apskaičiuoti pavėsinės plotą?
Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
Asmuo, teikęs paraišką 2012 m. pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, dėl sveikatos būklės Registrų centre perrašė žemės sklypą kitam asmeniui. Ar naujas savininkas privalo perimti visus ankstesnio savininko įsipareigojimus pagal minėtą priemonę?
Jei gaisras suniokojo dalį miško, už kurio įveisimą ir priežiūrą yra skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę "Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku", ar paramą ir įsipareigojimus galima vykdyti likusiam, gaisro nesuniokotam miško plotui?
Pareiškėjas yra pateikęs paramos paraišką pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, todėl, kol atliekami įveisto miško priežiūros ir apsaugos darbai ir vykdomi prisiimti įsipareigojimai, Tiesioginių išmokų paraiškoje privalo deklaruoti veisiamo miško sklypą. Paramos gavėjas laiku nepateikė (dėl šeimoje kilusių problemų) 2014 m. paraiškos, todėl prašo ją leisti pateikti pavėluotai.
Pusiau natūrinis ūkininkavimas
Pareiškėjas, pateikęs paraišką pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, prašo kompensuoti statybos žurnalo pildymą, kadastrinius matavimus ir išpildomąją nuotrauką.
Ar gali būti skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ pastato rekonstrukcijai, jeigu ūkinis pastatas priklauso sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise?
Kokią maksimalią paramos sumą galiu gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“?
Ar šakų smulkintuvas gali būti pripažintas tinkama investicija pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“?
Ar galima pirkti už paramos lėšas braškių daigus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“?
Ar yra nustatytas terminas, iki kada turi būti išmokėta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“?
Žemės apželdinimas mišku
Kokia yra deklaruoto želdinimo ploto matavimo metodika? Ar matavimas vyksta prie pat sodinuko, ar 2 m nuo pasodinto sodinuko kaip yra numatyta projekte?
Dalyvaujame 2007–2013 m. programos priemonėje „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“. Šie metai yra šeštieji įveisto miško augimo metai. Šių metų rudenį visuose sklypuose Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio pareigūnai atliks įveisto miško želdinių kokybės vertinimą. Ar turime šiais metais (šeštais augimo metais, kai želdinių priežiūros ir apsaugos išmoka nemokama) atlikti želdinių priežiūros ir apsaugos darbus, t. y. piktžolių, nepageidaujamų medžių ir krūmų, stelbiančių pasodintus medelius, sunaikinimas mechaniniu būdu ir priešgaisrinių juostų atnaujinimas?
Žemės ūkio valdų modernizavimas
Paramos gavėjui dalyvaujančiam pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių sumažėja paraiškoje įsipareigotas išlaikyti žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotas. Vadovaujantis priemonės įgyvendinimo taisyklėmis (LR žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 3D-116 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ / Valstybės Žinios, 2009, Nr. 22-872) paramos suma yra mažinama po 10 proc. už kiekvienus metus, jeigu yra nustatoma, kad po paramos skyrimo antraisiais ir kitais iš eilės einančiais projekto kontrolės metais ŽŪN plotas sumažinamas daugiau kaip 20 proc. Ar visais atvejais paramos gavėjui bus taikoma sankcija?
Jei ūkininkas, gavęs paramą pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ 2013 m. įgyvendinimo taisykles, dėl objektyvių medicininių priežasčių taptų nedarbingas (būtų pateikti tai įrodantys dokumentai), ar turėtų grąžinti išmokėtą paramą, jei nėra kam perleisti ūkio?
Ūkininkas sulaukė investuotojo, kuris sutinka investuoti su sąlyga, kad ūkis bus reorganizuotas į žemės ūkio bendrovę. Ūkininkas yra pasinaudojęs ES parama ūkio modernizavimui. Nauja bendrovė pirkimo būdu perimtų ūkininko turtą, taip pat ir įsipareigojimus, prisiimtus gaunant paramą. Norime paklausti, ar yra tokia galimybė reorganizuojant ūkį į bendrovę jai perimti įsipareigojimus, neprarandant patvirtintos paramos ir nepažeidžiant taisyklių, dėl kurių reikėtų grąžinti anksčiau įsisavintą paramą?
Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ įgyvendinus projektą ir kontrolės laikotarpiu draudžiant projekte numatytą bei įsigytą techniką vieneriems metams, būtina su metine projekto įgyvendinimo ataskaita pateikti mokėjimo įrodymo dokumentus?
Iki kada reikia pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ?
1 2 3