Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. PROGRAMA

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas
Kaip turi būti pažymėtas stichinių nelaimių pažeistas atkurtas miško plotas?
Kada reikia kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Miškų ūkio priežiūros skyriaus valstybinių miškų pareigūnus dėl pažymos apie atkurto miško atitiktį Miško želdinimo ir žėlimo projektui?
Miško veisimas
Kaip galėčiau Nacionalinei mokėjimo agentūrai pranešti apie jau įveistą mišką?
2012 metais veisiau mišką su parama miško įveisimui. Gavau paramą veisimui ir priežiūrai, bet miškas neprigijo. Paramą grąžinau visiškai. Ar galiu veisti mišką iš naujo tame pačiame plote tik kitais želdiniais (žemės ūkio paskirties žemė nepakeista į miško) ir gauti paramą.
Ar finansuojamas iškirsto (plynai) miško atsodinimas pagal „Miško veisimo“ priemonę?
Ar 2023 m. galiu kreiptis paramos, jei mišką įveisėme 2022 m.?
Ar gautą paramą už miško įveisimą reikia deklaruoti gyventojų pajamų deklaracijoje?
Kur rasti nereikšmingos pagalbos (de minimis) klausimyno formą ir kokiu būdu jį galima pateikti?
1 2 3
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti
Rengiamas projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“. Ar galima sutrumpinti projekto įgyvendinimo trukmę iki 24 mėn., kai patvirtintoje projekto galimybių studijoje nurodyti 36 mėn.?
Ar gali mokslo ir (arba) studijų institucija būti kolegija?
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka)
Ar pareiškėjas gali sukurti vieną naują darbo vietą (vieną etatą) dviem asmenims?
Ar gavus paramą ir pradėjus vykdyti veiklą pagal vieną teisinę formą galima ją keisti į kitą? Pavyzdžiui, fiziniam asmeniui gavus paramą ir veiklą vykdant pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, o vėliau savo verslą vykdyti įsteigus MB ar kitą juridinę įmonę.
Ar įgyvendinant vieną projektą galima vykdyti pagal priemonę remiamą veiklą ir kartu neremiamą veiklą, tačiau investicijos iš paramos lėšų bus įsigyjamos ir naudojamos tik remiamai veiklai?
Jeigu paraišką teikia mažoji bendrija ir nori gauti papildomus balus už deklaruotą gyvenamąją vietą, kuris asmuo yra vertinimas mažosios bendrijos atveju?
Ar paramos gavėjas, kuris investicijas įsigyja iš fizinio asmens pagal pirkimo–pardavimo sutartį, gali atsiskaityti grynaisiais pinigais?
Ar naujai statomas statinys, jei tai yra nesudėtingos konstrukcijos laikinasis statinys, gali būti statomas nuomos būdu valdomame žemės sklype? Ar infrastruktūra gali būti kuriama žemėje, valdomoje nuomos būdu?
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes
Ar pagal viešinimo taisyklių reikalavimus ūkininkas turės viešinti paramą už pagal atskiras paraiškas ir gyvūnų laikymo vietas gautą paramos sumą, ar pagal bendrai už visas paraiškas gautą paramos sumą?
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą
Kokius dokumentus reikia pateikti siekiant įrodyti, kad pareiškėjas per ataskaitinį laikotarpį kiekvieną mėnesį vykdo žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veiklą bei gauna iš šios veiklos pajamų?
1 2 3 4