Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė
Laba diena, nuo 2019 m. vykdau fotografavimo veiklą. Ar galiu teikti paraišką nuo spalio 19 d. pagal priemonę ,,Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“? Pareiškėjas – fizinis asmuo, savarankiškai vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravęs individualią veiklą.
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių
Koks išmokos dydis yra intensyvaus karsto zonoje?
Deklaruojami laukai patenka į kategoriją „Mažo nepalankumo vietovės“. Ar gausiu papildomas kompensacines išmokas?
Ar galiu parduoti ar išnuomoti dalį deklaruotos žemės (pievas ir (arba) ariamąją) 2017 metų rudenį, kai nuimsiu derlių, jeigu deklaruosiu MPUV, bet valdos neišregistruosiu iki kitų metų paraiškų priėmimo dienos?
Kada galėsiu nutraukti žemės ūkio veiklą  2017 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir paprašęs kompensacinės išmokos pagal priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“?
Dalyvauju priemonėje „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Šiuo metu esu skolingas Valstybiniam socialinio draudimo fondui. Iki kada turiu atsiskaityti su valstybe, kad gaučiau kompensacines išmokas.
Dalyvauju Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėje „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Koks pagal šią priemonę prisiimtų įsipareigojimų laikotarpis?
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
Ūkininkas planuoja teikti paraišką pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. 2017 metais baigė Zarasų žemės ūkio mokyklą ir įgijo technikos priežiūros, verslo darbuotojo kvalifikaciją (kodas 330071612). Ar pareiškėjas galėtų gauti prioritetinių balų (15) už profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą?
Ar teikiant paraišką pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ ir investuojant į gyvulininkystės sektorių, galima pretenduoti į atrankos balus, jei žemės sklypai, įtraukti į pareiškėjo valdą, priskiriami pereinamojo laikotarpio plotams?
Ar pareiškėjas, teiksiantis paraišką gal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, savo vardu įregistruotoje žemės ūkio valdoje gali turėti partnerį?
Ar pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ būtų suteikiami papildomi atrankos balai už sutuoktinio asmeninės nuosavybės teise valdomas ŽŪN, įtrauktas į pareiškėjo valdą?
Ar pagal priemonės „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ taisyklių 30.3 papunktį būtų suteikiami atrankos balai, jei su paraiška pateiksiu preliminarią notariškai patvirtintą sklypo pirkimo sutartį, kaip garantą, kad sklypas bus įsigytas?
Ūkininkas nuo 2005 m. yra registruotas mamos valdoje kaip valdytojo šeimos narys. Ar dėl šio statuso, t. y. valdytojo šeimos narys, jis nebus traktuojamas kaip netinkamas pareiškėjas pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas
Pateikiau paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, kada turiu sutvarkyti įsipareigotus plotus?
Kokie yra paraiškų atrankos kriterijai norintiems dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“?
Kokios tinkamos finansuoti išlaidos yra pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“?
Kokius įsipareigojimus turi prisiimti pareiškėjas dalyvaudamas priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“?
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas
Kada reikia kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Miškų ūkio priežiūros skyriaus valstybinių miškų pareigūnus dėl pažymos apie atkurto miško atitiktį Miško želdinimo ir žėlimo projektui?
Ar galime kreiptis paramos dėl stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo, jei pažeisto miško plotas yra 53 arai, kurį sudaro 20 arų plotelis ir šiek tiek toliau 33 arų plotelis? Jie nesiriboja, bet yra viename kadastriniame sklype.
Miškas atkurtas pavasarį, o paraiška pateikta dabar. Ar privaloma pateikti kartu su paramos paraiška banko sąskaitos išrašą, patvirtinantį, kad turima lėšų projektui įgyvendinti, jei jau darbai atlikti?
Ar galėsiu įkeisti turtą į kurį investuoju bankui?
Kokio dydžio plotas turi būti pažeistas ir kiek procentų medžių turi būti pažeista norint kreiptis paramos pagal priemonę „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“?
Kada reikia kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio valstybinių miškų pareigūnus dėl pažymos apie atkurto miško atitiktį Miško želdinimo ir žėlimo projektui?
1 2
Miško veisimas
Kaip deklaruoti įveistą mišką?
Ar reikia prižiūrėti įveisto miško apsaugines juostas?
Ar galima krūmines rūšis sodinti gyvašakėmis, paruoštomis nuo savaime augančių krūmų? Kilmės sertifikatai krūminėms rūšims nereikalingi.
Mišką įveisiau 2013 m. Kodėl įveisto miško priežiūrai išmokas gavau tik 5 metus, o ne 12 metų?
Ar reikia deklaruoti visą miško plotą tiesioginių išmokų paraiškoje norint gauti miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoką pagal veiklos sritį „Miško veisimas“?
Kada 2021 m. galima pateikti paraišką ir gauti Europos Sąjungos paramą miškui įveisti?
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9