Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Ar priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (2019 m. IV) (supaprastinta parama) kontrolės laikotarpis (po 24 mėn. finansuojamo projekto įgyvendinimo) yra 5 (penkeri) metai? Kuriuo metu įsipareigojama vykdyti numatytą veiklą, išlaikyti darbo vietas ir pan.?
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 3D-36 buvo patvirtintos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) XII skyriaus „Pateikiami dokumentai“ 3 dalyje nurodyta, kad pateikiamas pareiškėjo ar jo atstovo tapatybės patvirtinimo dokumentas. Kokį dokumentą turi pateikti pareiškėjas, juridinis asmuo“?
Kur galima rasti įmonių, kurios turi galiojantį veterinarinio patvirtinimo / patikrinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą, sąrašą?
Dėl priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ (supaprastinta tvarka).
Ar yra speciali ūkinės veiklos pradžios balanso forma? Kas turi būti įtraukta į tokį dokumentą?
Planuojama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo taisykles įgyvendinus projektą padidinti ir kontrolės laikotarpiu išlaikyti darbo vietų skaičių. Taisyklėse nurodyta, kad ataskaitiniais metais buvęs darbuotojų skaičius palyginamas su pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos esančiu darbuotojų skaičiumi (vertinama visos darbo vietos ekvivalentu). Kaip suprasti terminą „vertinama visos darbo vietos ekvivalentu“? Kokia tai yra kategorija pagal naują darbo kodeksą? Ar darbuotojas, kuriam įmonė nėra pagrindinė darbovietė, dirbantis tik dvi dienas per savaitę (savaitgaliais) po 8 val. gali būti laikomas dirbančiu „visos darbo vietos ekvivalentu“?
1 2 3