Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

TIESIOGINĖS IŠMOKOS IR SU PLOTU SUSIJUSIOS PRIEMONĖS

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas
Ar sutvarkius deklaruotus šlapynių plotus reikia atsiųsti sutvarkytų plotų nuotraukas NMA agro programėle?
Ūkininkas dalyvauja priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“. Ar jis gali naudoti organines trąšas prieš įterpiant ražienas?
Ar galima voluoti tarpinius pasėlius, kai vykdoma veikla pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“?
Dalyvauju priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Tarpinių augalų auginimas ariamoje žemėje“. Kokius veiksmus turiu atlikti rudenį ir ar reikia pranešti apie tarpinių augalų pasėjimo laiką?
Ar gali ūkininkas, dalyvaujantis priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, po tarpinio pasėlio įterpimo panaudoti augalų apsaugos priemones?
Vykdau veiklą pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, norėčiau paklausti, kada bus tikrinama, ar neturiu įsiskolinimų valstybei?
1 2
Daugiamečių pievų atkūrimas
Kodėl gali reikėti atkurti daugiametes pievas?
Kas bus jeigu Lietuvos mastu 2023 metais daugiamečių pievų plotas ir toliau mažės?
Kokios sankcijos būtų taikomos atsiradus prievolei atkurti daugiametes pievas ir jų neatkūrus?
Ar įvertinus 2022 m. deklaruotų daugiamečių pievų duomenis, Lietuva peržengė leistiną pievų plotų sumažėjimo 5 proc. ribą?
Kur galiu rasti bendrą informaciją apie pievų atkūrimą?
Ekologinis ūkininkavimas
Dėl geodezinių kaimyno atliktų matavimų sumažėjo EKO plotas, ar bus taikoma sankcija dėl ploto pagal EKO programą sumažėjimo?
Turiu ekologinį ūkį. Iki kada turėčiau pateikti pažymą apie gautas pajamas iš žemės ūkio veiklos?
Ar galima perleisti Ekologinio ūkio įsipareigojimus kitam ūkio subjektui?
Kiek metų iš eilės, ekologiškai ūkininkaujant, tame pačiame lauke galima auginti javus?
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių
Dalyvauju Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėje „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Koks pagal šią priemonę prisiimtų įsipareigojimų laikotarpis?
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas
Turiu stambiųjų žemaitukų veislės kumelę, kuri dalyvauja programoje. Norėčiau ją parduoti ir vietoj jos nusipirkti senojo tipo žemaitukę. Ar tiktų stambiųjų veislės žemaitukę pakeisti seno tipo žemaituke?
Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos
Kada galiu šienauti pievas, deklaruotas „Natura 2000“ teritorijose?
Jei, deklaruojant miškų plotus NATURA 2000 teritorijoje, dalis ploto pateko už jos ribų, kokius reikėtų pateikti dokumentus?
Kokio dydžio kompensacinės išmokos bus mokamos pagal priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“?
Ar pareiškėjas, kurio sklypas patenka į „Natura 2000“ teritoriją, turi laikytis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ taisyklių reikalavimų, jei jis prašo tiesioginių išmokų, tačiau neprašo paramos pagal paminėtą priemonę?
Ar teikiama parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ už nuomojamoje žemėje deklaruojamus plotus?
Deklaruoju ganyklas pievas „Natura 2000“ teritorijoje, ar galiu susmulkinti žolę?
1 2
1 2