Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Tiesioginės išmokos

Ar yra skiriama susietoji parama auginant tauriuosius elnius?
Kokius dokumentus reikia pateikti, norint įrodyti žemės dirbimo faktą?
Jei daugiamečių pievų plotuose pakeičiama žemės paskirtis ar bus taikomas reikalavimas jas atkurti?
Bebrai užtvenkė upelį, todėl vanduo apsėmė deklaruotą žemę. Ar tai force majeure aplinkybė? Kokius dokumentus pateikti, kad nebūtų taikomos sankcijos?
Ar deklaruojant reikia pateikti papildomus dokumentus, jeigu augalai auginami sėklai?
Panaudos sutartis galioja paraiškos teikimo metu, tačiau iki kalendorinių metų pabaigos, ar tinka tokia sutartis, ar ji galios ir bus laikoma kaip tinkamas valdymą pagrindžiantis dokumentas? Ar gali būti sudarytos panaudos sutartys ar tik nuomos? Kada turi būti sudarytos panaudos / nuomos sutartys?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10