Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

DUK

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Pirkimai

Prašome pateikti išaiškinimą dėl sankcijų taikymo 2014-2020 metų laikotarpio paramos gavėjams, jei pirkimai buvo vykdyti iki 2014-2020 metų Sankcijų metodikos patvirtinimo.
Dėl priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ projektų įgyvendinimo/pirkimų vykdymo. Planuojame įsigyti ūkinius gyvulius. Ar galima ūkinius gyvulius įsigyti iš žmogaus, kuris yra artimas pareiškėjo giminaitis, bet yra teisėtas rinkos dalyvis ir užsiima gyvulių pardavimu?
Kokius dokumentus reikia pateikti Agentūrai atlikus pirkimą pagal 2014–2020 m. Pirkimo taisykles?
Vietos veiklos grupė planuoja įsigyti reikalingą įrangą – kopijavimo aparatą iš vietos plėtros strategijai skirtų lėšų. Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) kataloge tokio pirkimo objekto kaip kopijavimo aparatas nėra. Prašome Jūsų išaiškinti, ar mums reikalinga įranga – kopijavimo aparatas – yra tas pats CPO kataloge įvardintas pirkimo objektas, t. y. daugiafunkcinis įrenginys. Ar galime atlikti pirkimą per CPO? Ar turime organizuoti pirkimą kitu būdu?
Ar taikomos sankcijos už pirkimo procedūrų pažeidimus, kai pirkimo dokumentai Agentūrai įvertinti pateikiami kartu su paraiška?
Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėse, patvirtintose LR žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-216 neliko apklausos pirkimo būdo, kuris buvo taikomas perkant prekes, paslaugas, kurių vertė yra mažesnė nei 58 000 Eur be PVM, bei perkant darbus, kurių vertė mažesnė nei 145 000 Eur be PVM. Ar pirkimams iki šių verčių nebus taikomi jokie reikalavimai ir nebus reikalinga pateikti jokių dokumentų vykdant projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros programą?
1 2