Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Pirkimai

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėse, patvirtintose LR žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-216 neliko apklausos pirkimo būdo, kuris buvo taikomas perkant prekes, paslaugas, kurių vertė yra mažesnė nei 58 000 Eur be PVM, bei perkant darbus, kurių vertė mažesnė nei 145 000 Eur be PVM. Ar pirkimams iki šių verčių nebus taikomi jokie reikalavimai ir nebus reikalinga pateikti jokių dokumentų vykdant projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros programą?
Ką daryti, kai technikos galios parametrai pirkimo dokumentuose (pvz., sutartyse, sudarytose su tiekėjais) neatitinka technikos galios parametrų technikos įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose, pateikiamuose su mokėjimo prašymais?
Ar taikomos sankcijos už pirkimo procedūrų pažeidimus, kai pirkimo dokumentai Agentūrai įvertinti pateikiami kartu su paraiška?
Ar vykdant mažos vertės pirkimą būtina reikalauti, kad tiekėjas pateiktų sąžiningumo deklaraciją?
Konkurse dalyvauja vienas tiekėjas. Kaip atmesti pasiūlymą, jei tiekėjo siūloma kaina yra nepriimtina?
Ką daryti, jei visi konkurso dalyviai siūlo vienodą įkainį?
1 2 3 4 5