Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Pirkimai

Prašome pateikti išaiškinimą dėl sankcijų taikymo 2014-2020 metų laikotarpio paramos gavėjams, jei pirkimai buvo vykdyti iki 2014-2020 metų Sankcijų metodikos patvirtinimo.
Dėl priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ projektų įgyvendinimo/pirkimų vykdymo. Planuojame įsigyti ūkinius gyvulius. Ar galima ūkinius gyvulius įsigyti iš žmogaus, kuris yra artimas pareiškėjo giminaitis, bet yra teisėtas rinkos dalyvis ir užsiima gyvulių pardavimu?
Planuojama nupirkti 5 prekes, jos nevienarūšės, bet tiekėjai dažniausiai turi jas visas. Ar galime viename kvietime surašyti visas reikiamas prekes ir aprašyti jų specifiką? Jei taip, ar gali tiekėjas, turintis visas prekes, pateikti vieną komercinį pasiūlymą, ar turi pateikti atskirus pasiūlymus dėl kiekvienos prekės? Apklausa bus atliekama raštu. Jei gausime komercinius pasiūlymus dėl kelių prekių, ar būtina kiekvienos prekės tiekėjų apklausos pažymą pildyti atskirai?
Ar galite tiksliai nurodyti, kokie dokumentai turi būti pateikti kartu su pirkimų dokumentacija vykdant pirkimą iki 10 tūkst. litų (2 896 eurų) ir kokie dokumentai „įeina“ į apibrėžimą „mokėjimą patvirtinantis dokumentas“? Pvz., gauta 5 000 litų (1 448 eurų) vertės sąskaita faktūra iš tiekėjo už įrengimą, tačiau mokėjimas dar neatliktas, nes apmokėti reikia per 30 kalendorinių dienų. Projekto vykdytojas turi laukti mokėjimo tiekėjui (minėtų 5 tūkst. litų (1 448 eurų)) dienos, kad Agentūrai pateiktų pirkimų dokumentus ir su pridedamais dokumentais pateiktų reikalaujamą sąskaitos išrašą?
Kokius dokumentus reikia pateikti Agentūrai atlikus pirkimą pagal 2014–2020 m. Pirkimo taisykles?
Kokius dokumentus reikia pateikti Agentūrai atlikus pirkimą pagal 2007–2013 m. Pirkimo taisykles?
1 2 3