Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Bendrieji pareiškėjų klausimai

Kada reikia pateikti metines ataskaitas?
Kodėl NMA svetainės skiltyje „Struktūrinė parama“ skelbiama tik 2010 m. statistinė informacija?
Kiek skaičių po kablelio imama skaičiuojant ir suteikiant atrankos balus už prašomą mažesnį paramos intensyvumą, lyginant su maksimaliu intensyvumu pagal konkrečią priemonę?
Ar Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje yra numatyta skirti finansavimą sulaukus 55 metų, jei pasitraukiama iš prekinės žemės ūkio gamybos?
Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių 5.4 papunktyje numatyta, kad paramos gavėjas kaip viešinimo priemonę gali naudoti priemonę – straipsnį spaudoje. Kokius reikalavimus turėtų atitikti straipsnis?
Kaip nustatyti kuro normą?
1 2 3 4 5 6 7 8 9