Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Bendrieji pareiškėjų klausimai

Prašome paaiškinti, kodėl kai skambinama tiesioginių išmokų paraišką administruojančiam specialistui ir laukiama jo, kol jis atsilieps, nuo 16:50 val. net ir po darbo valandų autoatsakiklis kartoja, kad visi operatoriai užimti.
Ar galiu paramos sutartį pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu?
Per kiek laiko pasibaigus paraiškų surinkimo laikotarpiui sudaroma paraiškų prioritetinė eilė?
Kada reikia pateikti metines ataskaitas?
Kodėl NMA svetainės skiltyje „Struktūrinė parama“ skelbiama tik 2010 m. statistinė informacija?
Kiek skaičių po kablelio imama skaičiuojant ir suteikiant atrankos balus už prašomą mažesnį paramos intensyvumą, lyginant su maksimaliu intensyvumu pagal konkrečią priemonę?
1 2 3 4 5 6 7 8 9