Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa

Agrarinės aplinkosaugos išmokos
Dalyvauju Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos" programoje „Ekologinis ūkininkavimas" iki kada turiu pateikti lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“?
Dėl įsipareigojimo laikymosi pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ atitinkamas programas / veiklas ne mažiau kaip 5 kalendorinius metus nuo paramos paraiškos vykdyti atitinkamą Priemonės programą pateikimo dienos.
Ūkininkauju ekologiškai ir, kad gaučiau pilną išmoką už ekologinį ūkininkavimą, privalau parduoti dalį ekologinės produkcijos. Jei pasilikčiau dalį produkcijos sėklai, ar tai įsiskaičiuotų į privalomai parduoti sumą? Ar tokiu atveju gaučiau nepilną išmoką?
Ražienas reikia kultivuoti iki 30 d., o šiai dienai šlapia. Ką daryti? Ar laukti 30 d., ar rašyti raštą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos jau šiandien?
Ar privalau tvarkyti buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka? Ar buhalterinius dokumentus Agentūros vykdomų patikrų ūkyje metu privalau pateikti Agentūros darbuotojui? Ar turiu saugoti buhalterinės apskaitos dokumentus visą įsipareigojimų laikotarpį?
Įmonė, kuri turimą žemę deklaravo kaip kraštovaizdžio pievų tvarkymą, tą žemę išnuomojo ūkininkui. Jei ūkininkas neperima įsipareigojimų, ar įmonei reikės grąžinti gautas išmokas?
1 2
Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos
2004 metais pasitraukiau iš aktyvios žemės ūkio veiklos. Iki kurių metų bus mokama kasmetinė išmoka?
Norėjau paklausti dėl išmokos ūkio perleidėjui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ pastoviosios dalies mokėjimo. Šiais metais pastovioji dalis man neapskaičiuota. Ar šios dalies nebemoka išėjus į pensiją?
Paraiška pateikta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. Noriu paklausti, kada bus mokama parama už 2018 m., kadangi dar negavau išmokos?
Ar privalo ūkio perėmėjas pateikti kokią nors ataskaitą NMA apie programos įvykdymą pagal 2007–2013 m. programos priemonę ,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (pvz., išklausyta mokymų val. arba žemės kiekis padidintas kažkiek proc.)?
Prieš mėnesį esu gavęs pranešimą apie priskaičiuotą išmoką pagal KP 2007-2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, žinau, kad išmokos mokamos kartą per metus, tačiau išmokų dar neesu gavęs? Kada bus išmokėtos išmokos?
Pareiškėja yra pasitraukusi iš gamybos 2006 m. tik su pieno kvota pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. Ji turi nuosavos žemės ir šiais metais, t. y. 2014 m., nori ją parduoti. Ar neturės įtakos gautos pajamos už parduotą žemę gaunamoms išmokoms už atsisakytą pieno kvotą?
1 2
Asbestinių stogų dangos keitimas (2007-2013)
Kokiais atvejais paramos gavėjas galės parduoti namą nesibaigus 5 m. laikotarpiui?
Dalyvavimas maisto kokybės schemose
Turiu VšĮ „Ekoagros“ pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą išduotą sertifikatą. Ar 2019 m. dar galiu pateikti paraišką pagal priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“?
Ar galiu pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ pirkti spausdintuvą?
Kur galima rasti sąrašą asmenų, kurie turi išskirtinės kokybės sertifikatus savo auginamai produkcijai?
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas (2007-2013)
Kokiu būdu galima pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“?
Ar prie užbaigto projekto metinės ataskaitos būtina pridėti draudimo dokumentų apmokėjimą įrodančius dokumentus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“?
Ar pasibaigus penkerių metų įsipareigojimų laikotarpiui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ turiu teikti ataskaitą bei finansinius dokumentus?
Dalyvauju Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonėje „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, už paramos lėšas įsigijau žemės ūkio techniką. Projektas yra baigtas prieš mėnesį. Ar galiu įkeisti bankui žemės ūkio techniką, už kurią gavau paramą?
Kaip nustatyti pareiškėjui priklausančio žemės ūkio naudmenų plotą?
Kokiais atvejais jauniesiems ūkininkams galima įkeisti už paramos lėšas įsigytą turtą?
Miškų aplinkosaugos išmokos
Ar, praėjus 7 metams nuo paraiškos pateikimo, t. y. pasibaigus įsipareigojimų laikotarpiui, miško savininkas privačiame miške, kuriame buvo inventorizuota kertinė miško buveinė (KMB), už kurią jis 7 metus gavo paramą, galės kirsti mišką plynai?
1 2 3