Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas
Kokį didžiausią plotą galiu deklaruoti pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ šiais metais?
Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“ dalyvausiu nuo 2021 m. Norėčiau sužinoti, koks veiklos „Ražienų laukai per žiemą“ įsipareigojimų laikotarpis?
Ar galima, kai vykdoma veikla „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, auginamus tarpinius pasėlius kalkinti žiemos metu?
Ar dalyvaudamas veikloje „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ galiu ganyti gyvulius ilgiau negu nuo gegužės 1 d iki spalio 30 d.?
Dalyvauju Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“, kiek šiais metais galėčiau padidinti ražienų plotą, neprisiimdamas naujų įsipareigojimų?
Ar gali ūkininkai pradėti dalyvauti veikloje „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, jeigu jau ne vienus metus deklaruoja pievas kodu GPŽ (pvz., jau 3 metus iš eilės deklaruoja kaip GPŽ).
1 2 3 4 5 6
Asbestinių stogų dangos keitimas
Norime gauti paramą asbestiniam stogui pakeisti. Pradėjome pildyti paraišką ir susidūrėme su tokia situacija. Gyvenamojo namo stogą planuojame dengti dviejų tipų dangomis – vieną dalį skardine čerpių imitacijos danga, kitą dalį valcuota skarda (dalis stogo yra per mažo nuolydžio, kad galėtų būti dengiamas čerpių imitacijos skarda). Nežinome, kaip tokiu atveju reikėtų pildyti paraišką, kai stogo danga yra dviejų tipų ir vienos dangos (čerpių imitacijos) fiksuotasis įkainis numatytas taisyklėse, o kitos ne. Kaip galėtume išspręsti šią situaciją ir tinkamai užpildyti paraišką?
Ar savo transportu galima pristatyti asbesto atliekas iki utilizavimo aikštelės?
Ar galima pretenduoti į asbestinio stogo dangos keitimo paramą, jei stogo danga įsigyta ir pakeista dar nepateikus paraiškos gauti paramą?
Ar reikalingas sutuoktinio sutikimas, jeigu namo vienintelis savininkas yra pareiškėjas?
Jeigu namas yra dviejų butų, kurie priklauso skirtingiems savininkams, ar abu savininkai gali teikti dvi paraiškas ir abudu gauti paramą?
Ar galima kreiptis paramos dėl asbestinio stogo dangos keitimo, jei po namo savininko mirties namą paveldi du paveldėtojai, bet nuosavybė dar nėra patvirtinta?
1 2 3 4 5 6
Ekologinis ūkininkavimas
Kas gali gauti paramą pagal Ekologinio ūkininkavimo programą 2021 m.?
Turiu ekologinį ūkį, auginu ekologiškus javus ir gaunu išmokas, žemę tręšiu savo laikomų galvijų mėšlu, ar galiu nesilaikyti reikalavimo laikyti įsėlinius augalus, nes dirva yra gerinama mėšlu?
Ar reikia informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą, jog visas skolas Valstybiniam socialinio draudimo fondui (SODRA) ir Valstybinei mokesčių inspekcijai sumokėjau?
Kaip elgtis ūkininkui, kuris nori tęsti įsipareigojimus ir dalyvauti ekologinio ūkininkavimo programoje, tačiau žemės nuomotojas, pasibaigus žemės nuomos sutarties terminui, nesutinka sutarties pratęsti?
Kada gausiu visas išmokas pagal Ekologinio ūkininkavimo programą?
Dalyvauju Ekologinio ūkininkavimo programoje, kada baigiasi penkerių metų įsipareigojimų laikotarpis.
1 2 3 4 5 6
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje
Ar asociacijos gali teikti paraišką ir pretenduoti gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“?
Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ pareiškėjo juridinio asmens dalyviai gali jungtis pagal jungtinės veiklos sutartį?
Investicijos į miškininkystės technologijas
Ar, vykdant 8.1 papunktyje nurodytą veiklą, galima pirkti naudotą biokuro ruošos techniką ir įrangą?
Ar privataus miško valdytojas – fizinis asmuo – kartu su paraiška turi pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją?
Ar paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisykles gali kreiptis fizinis asmuo – privataus miško savininkas, kuris neturi individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo, leidžiančio verstis miškininkystės veikla, tačiau 2019 m. gavęs pajamų iš miškininkystės veiklos?
Ar fizinis asmuo, neturintis nei verslo liudijimo, nei įregistravęs individualios veiklos, ataskaitiniais metais pardavęs medieną ir medienos kirtimo atliekas, žaliavą biokurui, yra laikomas miškų ūkio veiklą vykdančiu subjektu?
Noriu teikti paraišką pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Ar reikia pateikti miško valdų iki 3 ha dydžio vidinės miškotvarkos projektus?
Ar reikia pateikti miško valdų iki 3 ha dydžio vidinės miškotvarkos projektus?
1 2 3
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
Pagal 2016 m. paraišką dėl jaunuolynų ugdymo teikdavau užbaigto projekto įgyvendinimo ataskaitas. Šiais metais Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (toliau – ŽŪMIS) portale jos nėra. Gal minėtos ataskaitos teikti nebereikia?
Ar 2018 m. pateiktoms paraiškoms dėl jaunuolynų ugdymo taikomas kontrolės laikotarpis? Kada galima parduoti miškų sklypus, kuriuose buvo atliktas jaunuolynų ugdymas ir gauta ES parama?
Kokia paramos suma skiriama už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą?
Per kiek laiko nuo paramos patvirtinimo turiu atlikti jaunuolynų ugdymo darbus?
Kada galima tikėtis sulaukti atsakymo dėl paramos jaunuolynų ugdymui pagal priemonę „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“?
2019 m. buvome pateikę paraišką dėl jaunuolynų ugdymo, tačiau ne visuose paraiškoje nurodytuose plotuose spėsime atlikti jaunuolynų ugdymo darbus. Ar tuos plotus, kuriuose nespėsime atlikti darbų, būtų galima įtraukti į 2020 m. paraišką?
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9