Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

BENDROJI INFORMACIJA

Bendrieji pareiškėjų klausimai
Kada yra patvirtinamos investicinių priemonių įgyvendinimo taisyklės?
Iš kokių šalių paramos gavėjas gali įsigyti investicijas, jei dalyvauja pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones?
Kur rasti aktualią informaciją apie mokėjimo prašymo teikimą NMA?
Kada reikia pateikti metines ataskaitas?
Nuo kada pradedamas skaičiuoti projekto kontrolės laikotarpis, kai, įvertinus galutinį mokėjimo prašymą, parama nėra išmokama.
Nuo kada pradedamas skaičiuoti projekto kontrolės laikotarpis, kai paramos gavėjas atsisako pateikti paskutinį/galutinį mokėjimo prašymą?
1 2 3 4
NMA Informacinis portalas
Prisijungęs per internetinę bankininkystę nematau savo duomenų, nes turiu ne asmeninę, o ūkio sąskaitą. Prašau sukurti man vartotojo vardą ir slaptažodį NMA informaciniame portale.
Esu seniūnijos darbuotojas. Netyčia užblokavau portalo prieigos slaptažodį. Kaip galima gauti naują?
Kodėl nėra Citadelės banko prie pasirinktinų el. bankininkystės variantų? Kaip tada reiktų atlikti operacijas, jei pagrindiniame prisijungimo puslapyje, prie visų bankų, nėra pareiškėjo banko?
Kur galima peržiūrėti informaciją apie pateiktas paraiškas?
Pasikeitė mano banko sąskaita. Kokiu būdu galėčiau ją pakeisti?
Kaip galėčiau prisijungti prie informacinio portalo ir pakeisti savo tėvo sąskaitos banke numerį?
Pirkimai
Ką daryti, kai technikos galios parametrai pirkimo dokumentuose (pvz., sutartyse, sudarytose su tiekėjais) neatitinka technikos galios parametrų technikos įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose, pateikiamuose su mokėjimo prašymais?
Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėse, patvirtintose LR žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-216 neliko apklausos pirkimo būdo, kuris buvo taikomas perkant prekes, paslaugas, kurių vertė yra mažesnė nei 58 000 Eur be PVM, bei perkant darbus, kurių vertė mažesnė nei 145 000 Eur be PVM. Ar pirkimams iki šių verčių nebus taikomi jokie reikalavimai ir nebus reikalinga pateikti jokių dokumentų vykdant projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros programą?
Ar taikomos sankcijos už pirkimo procedūrų pažeidimus, kai pirkimo dokumentai Agentūrai įvertinti pateikiami kartu su paraiška?
Vietos veiklos grupė planuoja įsigyti reikalingą įrangą – kopijavimo aparatą iš vietos plėtros strategijai skirtų lėšų. Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) kataloge tokio pirkimo objekto kaip kopijavimo aparatas nėra. Prašome Jūsų išaiškinti, ar mums reikalinga įranga – kopijavimo aparatas – yra tas pats CPO kataloge įvardintas pirkimo objektas, t. y. daugiafunkcinis įrenginys. Ar galime atlikti pirkimą per CPO? Ar turime organizuoti pirkimą kitu būdu?
Kokius dokumentus reikia pateikti Agentūrai atlikus pirkimą pagal 2014–2020 m. Pirkimo taisykles?
Dėl priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ projektų įgyvendinimo/pirkimų vykdymo. Planuojame įsigyti ūkinius gyvulius. Ar galima ūkinius gyvulius įsigyti iš žmogaus, kuris yra artimas pareiškėjo giminaitis, bet yra teisėtas rinkos dalyvis ir užsiima gyvulių pardavimu?
1 2
ŽŪMIS portalas ir naudojimosi juo instrukcijos
Ką reikia pažymėti ŽŪMIS portale pavėluotai teikiamame mokėjimo prašyme?
Kur galima rasti naudojimosi ŽŪMIS portalu video instrukcijas?
Kur galiu rasti pavyzdinę įgaliojimo formą?
Kaip juridinis asmuo (pavyzdžiui, žemės ūkio bendrovė) turėtų pateikti paraišką per ŽŪMIS?
Įmonė yra pateikusi įgaliojimą metinėms ataskaitoms pagal vykdomas programas teikti, ar norint teikti naują paraišką pagal kitą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę, reikia dar kartą pateikti įgaliojimą ir nurodyti konkrečią priemonę, ar galioja ankstesnis įgaliojimas?