Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

DUK

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Atsakymai į transliacijos metu užduotus klausimus

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2022 m. III kvietimas)
Kokia žemės ūkio technika ir įranga bus remiama ūkininkams, kurie vykdo augalininkystės ekologinę gamybą? Ūkiuose nenaudojama trąšų ir augalų apsaugos priemonių.
Ar pagal priemonės taisykles būtų finansuojamos pramoninio šiltnamio statybos išlaidos, kai įrengiamos sandėliavimo ir laistymo priemonės vienmečių ir daugiamečių augalų auginimui ir veisimui?
Ar pagal šį kvietimą būtų tinkamos angaro, kuris skirtas žemės ūkio technikai laikyti, statybos išlaidos?
Pareiškėjas siekia gauti atrankos balus už gamybos padidinimą uogininkystės (išskyrus braškes) ūkyje. Numatoma padidinti produkcijos pardavimo pajamas. Ar atitiktis šiam kriterijui bus vertinama tik ketvirtaisiais projekto kontrolės metais? Verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu ir pirmus trejus projekto kontrolės metus šis rodiklis vertinamas nebus?
Ar privaloma padidinti valdos ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte (toliau – VED), verslo plano įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu? Ar VED gali būti toks pat, kaip ir paraiškos teikimo dieną, kadangi auginami daugiamečiai sodiniai ir jų ploto didinti neplanuojama?
Ūkininkas vykdo su žemės ūkiu nesusijusią veiklą pagal individualios veiklos pažymą. Ar šios veiklos pajamos turi būti įtrauktos į Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus?
1 2 3 4
Parama smulkiesiems ūkiams 2022 m.
Paraiška bus teikiama pagal uogininkystės sektorių. Pirmas derlius numatomas po trejų metų. Ar gali teikti paraišką pareiškėjas?
Pareiškėjas nori įsigyti purkštuvą arba plūgą, kurie bus kabinami prie traktoriaus, tačiau traktorių panaudos teise nuomosis iš kito asmens. Ar užtenka sudaryti traktoriaus nuomos sutartį?
Kaip elgtis pareiškėjui, jeigu nepavyksta gauti sutikimų iš susijusių asmenų?
Ar pareiškėjas gali nurodyti paraiškoje, kad perka žemės ūkio techniką / įrangą, ar jam būtina nurodyti konkrečią perkamo daikto markę?
Ar dividentai yra „kitos pajamos“, kurios apibrėžtos žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, metodikoje?
Kaip apskaičiuoti ūkio turto vertę, kai pareiškėjas veda tik supaprastintą buhalteriją?
1 2 3 4
Plotinių priemonių 2022 m.
Ūkininkas yra sudaręs sutartį su NŽT dėl valstybinės žemės sklypo nuomos. Žemės nuomos sutartyje yra sąlyga neperleisti kitiems asmenims. Ar šeimos narys gali naudoti bei deklaruoti šią žemę?
Ilgalaikė 25 m. nuomos sutartis su valstybe yra sudaryta vieno ūkininko, ar kitas ūkininkas ją gali deklaruoti pagal panaudą? Ar tai pažeidimas? Kuriam ūkininkui sankcija?
Kaip deklaruoti jeigu nėra geodezinių matavimų, pagal dirbamą vietą ar pagal preliminarius žemės sklypų dokumentus?
Turiu ekologinį ūkį ir noriu sėti šakninį ridiką sėklai, kokiu kodu deklaruoti?
Jeigu gaunu išmokas už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, tai išmokų už „NATURA 2000“ negaliu gauti. Taip ar ne?
Jeigu yra automatinis augalų stebėjimas, tai kam reikia pildyti trąšų žurnalą?
1 2 3 4 5