Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

NACIONALINĖ PARAMA

Ar galima kaimo bendruomenėms pagal trečiąją veiklos sritį apmokėti už muziejų lankymą?
Ar bendruomenė 2023 m. gali prašyti paramos teikdama dvi paraiškas pagal skirtingas veiklos sritis, pvz., dėl viešų erdvių sutvarkymo ir materialinės bazės stiprinimo?
Ar pareiškėjas gali atšaukti paraišką gauti paramą Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai ir pakeisti ją kita paraiška?
Ar galima paraišką kaimo bendruomenėms siųsti paštu ar kitais būdais?
Noriu pasitikslinti, jeigu kaimo bendruomenė 2021 metais įgyvendino kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo ir jų pritaikymo kaimo gyventojams projektą, ar galime šiais metais vėl teikti paraišką?
Žinome, kad jei teikiamas projektas pagal 2023 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms pirmąją veiklos sritį, paramos lėšomis apmokama iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o likusią dalį reikėtų apmokėti nuosavomis lėšomis. Ar reikia su paraiška pateikti dokumentus, kuriais būtų patvirtintas nuosavų lėšų šaltinis (pvz., savivaldybės išduotas dokumentas ar kt.)?
1 2