Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. PROGRAMA

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ remiama saulės jėgainių statyba?
Ketinama investuoti į naujo plokščiadugnio grūdų saugojimo bokšto statybą. Jei komplektacija bus kitokia nei nurodyta teisės akte, ar reikės kartu su paraiška pateikti komercinius pasiūlymus?
Pareiškėjas pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ norėtų įsigyti liofilizavimo įrangą. Šios įrangos pagalba braškės būtų išdžiovinamos ir pardavinėjamos visus metus. Ar liofilizavimo įranga yra priskiriama prie perdirbimo veiklos?
Ar gali teikti paraišką nepripažintas žemės ūkio kooperatyvas?
Noriu teikti paraišką sodininkystės sektoriaus veiklai vykdyti. Kadangi ne tik ūkininkauju, bet dar turiu nuolatinį samdomą darbą, ar galiu pretenduoti į paramą?
Ar galima iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) gauti leidimą įkeisti fermą, kol dar nėra pradėtos jos statybos, t. y. nėra unikalaus Nr. ir pastatas neįregistruotas VĮ Registrų centre?
1 2
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai
Ar įmonė gali vykdyti veiklą kitame rajone nei tas, kur yra registruota jos buveinės vieta?
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai
Nuo kada pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ skaičiuojamas projekto įgyvendinimo terminas?
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
Ar mokymai pagal priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ gali būti vykdomi nuotoliniu būdu?
Parama smulkiesiems ūkiams
Kaip bus vertinama, ar tinkamai įgyvendintas projektas pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“?
Ar reikia apdrausti turtą pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“?
Ar galima įsigyti naudotus traktorius, naudotus padargus?
Ar pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ bendrosios išlaidos, patirtos iki paramos paraiškos pateikimo dienos, galėtų būti tinkamos finansuoti?
Ar teisingai suprantame, kad teikiant mokėjimo prašymą pastatas gali būti nebaigtas statyti, nes ūkininkas įsigijo tik statybines medžiagas (išlaidas pagrįs mokėjimo prašyme) ir statėsi ūkio būdu? Visus kitus įsipareigojimus ūkininkas įvykdys.
Ar pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ galima teikti paraišką už fizinį asmenį, kuris pripažintas neveiksniu?
1 2 3
Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui
Ar galiu dalyvauti smulkiųjų ūkių bendradarbiavimo projekte, jeigu dar nebaigiau įgyvendinti projekto pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“?
Ar paramos viešinimas (viešinimo priemonė – stendas) turi būti tik projekto įgyvendinimo vietoje, o ne visuose trijuose projekto dalyvių – partnerių ūkiuose atskirai?
Ar investicijos gali būti įsigyjamos ne pareiškėjo, o partnerio vardu?
Ar tarp pareiškėjo ir partnerių sudaryta jungtinės veiklos sutartis turi būti patvirtinta notariškai?
Ar paramos paraišką ir verslo planą turi pasirašyti tiek pareiškėjas, tiek partneriai?
Koks turi būti mažiausias partnerių skaičius projekte?
1 2 3 4