Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos
Norėjau paklausti dėl išmokos ūkio perleidėjui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ pastoviosios dalies mokėjimo. Šiais metais pastovioji dalis man neapskaičiuota. Ar šios dalies nebemoka išėjus į pensiją?
2004 metais pasitraukiau iš aktyvios žemės ūkio veiklos. Iki kurių metų bus mokama kasmetinė išmoka?
Paraiška pateikta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. Noriu paklausti, kada bus mokama parama už 2018 m., kadangi dar negavau išmokos?
Ar privalo ūkio perėmėjas pateikti kokią nors ataskaitą NMA apie programos įvykdymą pagal 2007–2013 m. programos priemonę ,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (pvz., išklausyta mokymų val. arba žemės kiekis padidintas kažkiek proc.)?
Prieš mėnesį esu gavęs pranešimą apie priskaičiuotą išmoką pagal KP 2007-2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, žinau, kad išmokos mokamos kartą per metus, tačiau išmokų dar neesu gavęs? Kada bus išmokėtos išmokos?
Pareiškėja yra pasitraukusi iš gamybos 2006 m. tik su pieno kvota pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. Ji turi nuosavos žemės ir šiais metais, t. y. 2014 m., nori ją parduoti. Ar neturės įtakos gautos pajamos už parduotą žemę gaunamoms išmokoms už atsisakytą pieno kvotą?
1 2
Dalyvavimas maisto kokybės schemose
Ar galiu pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ pirkti spausdintuvą?
Kur galima rasti sąrašą asmenų, kurie turi išskirtinės kokybės sertifikatus savo auginamai produkcijai?
Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
Asmuo, teikęs paraišką 2012 m. pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, dėl sveikatos būklės Registrų centre perrašė žemės sklypą kitam asmeniui. Ar naujas savininkas privalo perimti visus ankstesnio savininko įsipareigojimus pagal minėtą priemonę?
Jei gaisras suniokojo dalį miško, už kurio įveisimą ir priežiūrą yra skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę "Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku", ar paramą ir įsipareigojimus galima vykdyti likusiam, gaisro nesuniokotam miško plotui?
Pareiškėjas yra pateikęs paramos paraišką pagal priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, todėl, kol atliekami įveisto miško priežiūros ir apsaugos darbai ir vykdomi prisiimti įsipareigojimai, Tiesioginių išmokų paraiškoje privalo deklaruoti veisiamo miško sklypą. Paramos gavėjas laiku nepateikė (dėl šeimoje kilusių problemų) 2014 m. paraiškos, todėl prašo ją leisti pateikti pavėluotai.