Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. PROGRAMA

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
Kokia paramos suma skiriama už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą?
Koks paramos gavėjo įsipareigojimų laikotarpis, jeigu pretenduojama gauti paramą jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui?
Per kiek laiko nuo paramos patvirtinimo turiu atlikti jaunuolynų ugdymo darbus?
Kada galima teikti paraišką antrą kartą ugdyti jaunuolyną tame pačiame plote?
Iki kurios valandos paskutinę paraiškų jaunuolynų ugdymui rinkimo dieną galima pateikti paraišką per ŽŪMIS?
Ar reikalingas bendraturčių sutikimas, jei jaunuolynų ugdymą atliksime tik savo dalyje? Jei sutikimas būtinas, ar sutikimas gali būti laisvos formos?
1 2
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
Kaip vykdomos patikros ūkyje, kada jos vyksta ir kas tikrinama?
Kokius investicijų įsigijimo dokumentus turiu saugoti?
Ar yra galimybė projekte nurodytą žemės sklypą pakeisti kitu sklypu (plotas tas pats), esančiu tame pačiame rajone, nes projekte nurodytas sklypas netinkamas sodinamiems augalams?
Prie kokio žemės ūkio sektoriaus priskiriamas lazdynmedžių, graikinių riešutų ar kitų riešutmedžių auginimas?
Ar pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ galima su pardavėjais atsiskaityti grynaisiais pinigais už investicijas?
Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas
Kokia veikla yra remiama pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“?
Lietuvos kaimo tinklas
Ar dėl komunikacijos projekto rezultatų viešinimui skirto informacinio straipsnio parengimo galima samdyti asmenį ar įmonę ir už kokią sumą?
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas
Koks turi būti krušos ir vėjo pažeisto miško plotas?
Kaip turi būti pažymėtas stichinių nelaimių pažeistas atkurtas miško plotas?
Kada reikia kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Miškų ūkio priežiūros skyriaus valstybinių miškų pareigūnus dėl pažymos apie atkurto miško atitiktį Miško želdinimo ir žėlimo projektui?
Miško veisimas
Kai žemė, už kurią prašoma paramos, valdoma bendra, daline nuosavybės teise, ar vienas iš bendraturčių, teikdamas paramos paraišką įveisti mišką, turi pateikti notaro patvirtintą visų kitų bendraturčių sutikimą, jei planuoja įveisti mišką tik savo dalyje pagal priemonę „Miško veisimas“?
Kada bus išmokėta pirmoji miško priežiūros ir ugdymo išmoka, jei miškas įveistas 2022 m. pavasarį? Miško įveisimo išmoka jau gauta.
Jei miškas įveisiamas bendrąja jungtine nuosavybe priklausančiame sklype ir turimas bendraturčio sutikimas, kam priklauso užaugęs miškas?
Kokiu būdu galiu pateikti paraišką miškui įveisti?
Jei 2023 metų pavasarį pateiksiu paraišką miškui įveisti, per kuriuos tris artimiausius miško želdinimo sezonus turėsiu įveisti mišką?
Ar turiu pildyti mokėjimo prašymą miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokai gauti?
1 2 3
1 2 3