Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M. PROGRAMA

Asbestinių stogų dangos keitimas
Ar būtina drausti naujai pakeistą stogo dangą?
Ar galima saulės kolektorius montuoti ant stogo, kuris uždengtas iš ES paramos lėšų pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“?
Investicijos į miškininkystės technologijas
Ar miškininkystės paslaugas teikianti įmonė gali šias paslaugas teikti kitoms įmonėms, kurios nėra miškų savininkės, o pagal sutartis miško kirtimo darbus atlieka kitiems miškų valdytojams?
Ar miško technika būtų laikoma nauja ir nepanaudota, jeigu ji pagaminta 2021 m. ir registruota technikos pardavėjo (oficialaus atstovo) vardu, tačiau nebuvo naudota, o vėliau parduota pareiškėjui ir jo vardu registruota? Pardavėjas pažymą dėl technikos naujumo gali išduoti.
Ar pareiškėjas, maža įmonė, turi registruoti valdą ir teikti vidinės miškotvarkos projektus, jei savo vardu neturi miško ir paraiškoje numato teikti tik paslaugas kitiems miško valdytojams?
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
Iki kurios valandos paskutinę paraiškų jaunuolynų ugdymui rinkimo dieną galima pateikti paraišką per ŽŪMIS?
Ar gali žemės savininkas gauti paramą jaunuolynų ugdymui, jeigu plotas, kuriame įveistas miškas, yra įtrauktas į Miškų valstybės kadastrą, tačiau nėra įregistruotas nekilnojamojo turto registre?
Prieš 2 metus įsigijau 2,5 ha miško. Kokio minimalaus dydžio miško sklypą reikėtų valdyti ir kokius reikalavimus turėčiau atitikti, kad galėčiau kreiptis paramos pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.
Kada galima teikti paraišką antrą kartą ugdyti jaunuolyną tame pačiame plote?
Ar reikalingas bendraturčių sutikimas, jei jaunuolynų ugdymą atliksime tik savo dalyje? Jei sutikimas būtinas, ar sutikimas gali būti laisvos formos?
Per kiek laiko nuo paramos patvirtinimo turiu atlikti jaunuolynų ugdymo darbus?
1 2
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
Koks turi būti valdos ekonominis dydis nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos iki kontrolės laikotarpio pabaigos pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“?
Ar pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ galima su pardavėjais atsiskaityti grynaisiais pinigais už investicijas?
Ar pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ privalau apdrausti už paramos lėšas įsigytą turtą?
Ar apie mokymų baigimo faktą Nacionalinė mokėjimo agentūra gaus informaciją iš Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros? Ar turiu paprašyti popierinės pažymėjimo kopijos ir persiusti ją Nacionalinei mokėjimo agentūrai?
Kaip vykdomos patikros ūkyje, kada jos vyksta ir kas tikrinama?
Kokius investicijų įsigijimo dokumentus turiu saugoti?
1 2
Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas
Kokia veikla yra remiama pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“?
Lietuvos kaimo tinklas
Ar dėl komunikacijos projekto rezultatų viešinimui skirto informacinio straipsnio parengimo galima samdyti asmenį ar įmonę ir už kokią sumą?
1 2 3 4