Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

PARAMA VIETOS PROJEKTAMS

Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Jeigu pareiškėjas jau yra atlikęs pirkimus, pvz., techninio projekto, ir turi techninį projektą, ar jį turi pateikti su pirmine paraiška? Kada atliktų pirkimų (bendrųjų išlaidų pirkimus atliko iki paraiškos pateikimo) dokumentus reikia pateikti – ar teikiant pirminę paraišką, ar teikiant mokėjimo prašymą?
Kaip nurodyti išlaidų įkainius Finansavimo sąlygų apraše (FSA), kai tokių įkainių labai daug?
Vietos plėtros strategijų administravimas
Kokia yra metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo keitimo tvarka?
Dėl maitinimo išlaidų. Koks tinkamas maitinimas visuotinio narių susirinkimo dalyviams? Kaip rekomenduojama prognozuoti dalyvių skaičių, kad neatvykus daliai dalyvių vietos veiklos grupei netektų dengti nuostolių (gal yra kažkokia protingumo riba)? Kuo remiantis apmokamas visų renginių dalyvių maitinimas: pagal planą, ar pagal faktą?
Jei atliekamas metinio išlaidų poreikio plano keitimas, kuriomis taisyklėmis turėtų būti vadovaujamasi?
Jei kelioms vietos veiklos grupėms (VVG) reikia mokymų ta pačia tema, ar yra galimybė juos pirkti kartu ir pasidalinti išlaidas?