Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

KONSULTUOJA NMA ROBOTAI

*ALNSIS – nuotolinis laukų stebėjimas
Ar bus taikomos sankcijos ir kokios, jei portale rezultatas rodomas raudona ar geltona spalva?
Kur galiu matyti laukų nuotolinio stebėjimo rezultatus?
Kokie nuotolinio stebėjimo reikalavimai bus vaizduojami informaciniame portale 2022 m.?
Ar reikia laikytis tik tų įsipareigojimų, kurie yra stebimi?
Kaip dažnai keisis laukų nuotolinio stebėjimo rezultatai?
Ar praskridus palydovui informacija apie atliktos veiklos rezultatus iš karto atvaizduojama informaciniame portale?
1 2
*Bendroji informacija
Per kiek laiko, yra sudaroma 2023–2027 metų strateginio plano intervencinių priemonių paraiškų pirmumo eilė?
Per kiek laiko turi būti įvertintos 2023–2027 metų strateginio plano paraiškos?
Ar baigus įgyvendinti projektą pagal 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita teikiama tik pateikus mokėjimo prašymą?
Kokie žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai yra taikomi nuo 2023 m.?
Kada turi būti patvirtintos 2023–2027 metų strateginio plano intervencinių priemonių įgyvendinimo taisyklės?
Iš kokių šalių paramos gavėjas gali įsigyti investicijas dalyvaudamas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėse?
1 2 3 4 5 6
*Instrukcijos
Ar žinote, kad mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie asmenų aptarnavimo kokybę Agentūroje?
Ką rinktis „NMA agro“ programėlėje norint pranešti apie atliktą veiklą?
Išankstinės registracijos į konsultaciją instrukcija
Kaip galiu pateikti idėją ar pasiūlymą NMA?
Mokėjimo prašymų teikimas per ŽŪMIS
Dokumentų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu atmintinė
*Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
Koks paramos gavėjo įsipareigojimų laikotarpis, jeigu pretenduojama gauti paramą jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui?
Per kiek laiko nuo paramos patvirtinimo turiu atlikti jaunuolynų ugdymo darbus pagal priemonę „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“?
Kada galima teikti paraišką antrą kartą ugdyti jaunuolyną tame pačiame plote pagal priemonę „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“?
*Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas
Kaip turi būti pažymėtas stichinių nelaimių pažeistas atkurtas miško plotas pagal priemonę „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“?
Kada reikia kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą dėl pažymos apie atkurto miško atitiktį Miško želdinimo ir žėlimo projektui pagal priemonę „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“?
*Miško veisimas
Ar reikia deklaruoti visą miško plotą tiesioginių išmokų paraiškoje norint gauti miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoką pagal veiklos sritį „Miško veisimas“?
Planuoju kreiptis paramos miškui įveisti. Kokios paramos sumos galiu tikėtis?
Ar finansuojamas iškirsto (plynai) miško atsodinimas pagal „Miško veisimo“ priemonę?
Kokių reikia dokumentų norint gauti paramą miškui įveisti ne miško žemėje?
Kas gali teikti paraišką norint įveisti mišką?
Koks paramos gavėjo įsipareigojimų laikotarpis pagal paramos priemonę „Miško veisimas"?
1 2 3