Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Kada turėjo būti parduoti galvijai, jei pirmoje paraiškoje dėl COVID-19 pažymėjau, kad prašau pagalbos ir už kitus pagalbos teikimo etapus?
Ar žemės ūkio veiklos subjektams, fiziniams asmenims būtinai reikia būti savo vardu įregistravusiems ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, jei norima gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“, jei jų valda įregistruota Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, 2020 m. deklaruoti pasėliai ir jie įtraukti į VMVT pareiškėjų sąrašą.
UAB yra įtraukta į MVĮ įmonių, kurios gali teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“, sąrašą. Įmonė registruota Šiaulių mieste. Įmonės veiklos adresas: Tytuvėnų apyl., Kelmės r. sav. Kuriai savivaldybei mes priklausome, kuri turėtų priimti mūsų paraišką administruoti?
Ar mažosios bendrijos steigėjas (vadovas) gali gauti subsidiją pagal priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39B straipsnis)“?
Kokią išmoką gali gauti ūkininkas pagal priemonę ,,Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė'“?
Kada turi būti registruotos pieninės karvės, jei antru paraiškų rinkimo etapu noriu gauti išmoką dėl COVID-19 pieno gamintojams?
1 2 3 4