Asmens duomenų apsauga | Nacionalinė mokėjimo agentūra: parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas: Prevencijos ir saugos departamento Informacijos saugos skyriaus vyriausioji specialistė Greta Lelekauskaitė (kontaktiniai duomenys: tel. +370 5 252 6909, el. paštas crypt:Z3JldGEubGVsZWthdXNrYWl0ZUBubWEubHQ=:xx). Klausimus NMA duomenų apsaugos pareigūnui visuomet galite pateikti ir el. paštu crypt:ZHVvbWVudXBhcmVpZ3VuYXNAbm1hLmx0:xx.

Paaiškiname, kad duomenų apsaugos pareigūnas NMA padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, taip pat dalyvauja sprendžiant visus klausimus, turinčius (galinčius turėti) įtakos asmens duomenų apsaugai, teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu NMA, galite kreiptis el. pašto adresu crypt:ZHVvbWVudXBhcmVpZ3VuYXNAbm1hLmx0:xx arba aukščiau nurodytais kontaktais.

 
Naujienlaiškio taisyklės
 
Primename, kad NMA interneto svetainės naujienlaiškis skirtas naujienų siuntimui jo prenumeratoriams. Užsakant naujienlaiškį nma.lt svetainėje, reikalingas tik elektroninio pašto adresas, į kurį po prenumeratos bus siunčiamos NMA naujienos. Kiekvienas NMA interneto svetainės naujienlaiškio prenumeratorius turi teisę ir galimybę bet kada pakeisti prenumeruojamas naujienų kategorijas arba atsisakyti prenumeratos.
 
Daugiau informacijos „Privatumas ir atsakomybė“ skiltyje. 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. rugsėjo 4 d. 10:52