Informacija apie pirkimų vykdymą ne per centrinę perkančiąją organizaciją | Nacionalinė mokėjimo agentūra: parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Viešieji pirkimai

Informacija apie pirkimų vykdymą ne per centrinę perkančiąją organizaciją

Šie pirkimai nebus vykdomi per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO LT), nes CPO LT kataloge tokių paslaugų/prekių/darbų nėra:
 • „DocuWare“ programinės įrangos techninio palaikymo paslaugų pirkimas
 • Statistinių duomenų saugyklos (SDS) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atvirų duomenų modulio (SDS_NAD) palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 • Tarnybinių stočių garantinio aptarnavimo paslaugų pirkimas
 • Informacinių sistemų ir dokumentacijos duomenų apsaugos atitikties BDAR audito paslaugų pirkimas
 • Nacionalinės paramos administravimo informacinės sistemos (NPAIS) palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 • KDS (Docuware) vystymo paslaugų pirkimas
 • ESRI programinės įrangos licencijų pirkimas
 • Informacinės medžiagos spausdinimo šalies specializuotame kaimo ir ūkininkavimo tematikos leidinyje paslaugų pirkimas
 • Vaizdo stebėjimo sistemos su montavimo darbais pirkimas
 • Įgarsinimo sistemos pirkimas
 • Ekspertinio konsultavimo žemės / miškų ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės sektoriaus priemonių administravimo praktiniais klausimais paslaugų pirkimas
 • Kompiuterinio tinklo įrangos pirkimas
 • Žurnalinių įrašų rinkimo ir koreliacijos programinės įrangos pirkimas
 • Kompiuterinio tinklo ugniasienės pirkimas
 • Microsoft programinės įrangos licencijų pirkimas
 • Renginių organizavimo paslaugų pirkimas
 • Tarnybinių stočių pirkimas 
 • Oracle GlassFish Server programinės įrangos licencijų pirkimas
 • NMA informacijos saugumo vadybos sistemos rizikos analizės paslaugų pirkimas
 • Importo bei eksporto licencijų, importo kvotų ir eksporto subsidijų administravimo informacinės sistemos (toliau – IEAIS) palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 • Automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimas
 • Pievų ir ganyklų augalų bendrijų ir kultūrinių augalų rūšinės sudėties nustatymo technologinio sprendimo sukūrimo paslaugų pirkimas
 • Ekologinės žemdirbystės plotų nustatymo sistemos sukūrimo paslaugų pirkimas
 • Beariminės žemdirbystės plotų nustatymo sistemos sukūrimo paslaugų pirkimas
 • Paslaugų kūrimo ir eksploatavimo programinės įrangos nuoma
 • „Computer associates“ programinės įrangos techninio palaikymo ir vystymo paslaugos
 • Konferencijų įrangos atnaujinimo prekių pirkimas
 • Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 • VMWARE programinės įrangos priežiūros ir techninio palaikymo paslaugos
 • Oracle programinės įrangos techninio palaikymo paslaugos
 • Microsoft programinės įrangos priežiūros paslaugų pirkimas
 • Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos modernizavimo ir diegimo paslaugų pirkimas
 • Kompiuterinio tinklo priežiūros, įrangos garantijų ir techninio palaikymo paslaugų pirkimas
 • Benzino, dyzelinio kuro, automobilių priežiūros prekių bei automobilių plovimo ir siurbimo paslaugų pirkimas (sutartys būtų pasirašomos ne su vienu, o su visais prekių ir paslaugų tiekėjais. Tai užtikrintų didesnį degalinių tinklą, paslaugų ir prekių spektrą bei nemažintų konkurencijos)
 • Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo nacionaliniuose ir regioniniuose radijo ir televizijos kanaluose paslaugos paslaugų pirkimas
 • Microsoft programinės įrangos nuomos pirkimas
 • Mikroautobuso veiklos nuomos pirkimas (CPO LT kataloge nėra galimybės pasirinkti 48 mėnesių sutarties termino)
 • Oracle programinės įrangos techninės priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas
 • Informacinės medžiagos spausdinimo šalies specializuotuose kaimo ir ūkininkavimo tematikos leidinyje paslaugų pirkimas
 • Procesų robotizavimo programinės įrangos nuomos pirkimas
 • DocuWare“ programinės įrangos techninio palaikymo paslaugų pirkimas
 • Fiksuoto telefoninio ryšio paslaugų pirkimas
 • Tarnybinių stočių garantinio aptarnavimo paslaugų pirkimas
 • Informacinės medžiagos spausdinimas šalies specializuotuose kaimo ir ūkininkavimo tematikos leidinyje paslaugų pirkimas
 • Mobilios aplikacijos „NMA agro“, skirtos nuotraukų su geografine žyme fotografavimui, palaikymo ir tobulinimo paslaugų pirkimas
 • Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo regioninėje, vietinėje, specializuotoje spaudoje ir jų internetiniuose puslapiuose paslaugų pirkimas
 • NMA draudimo paslaugų pirkimas
 • NMA patalpų fizinės apsaugos ir reagavimo į apsaugos signalizacijos pranešimus paslaugos, apsaugos signalizacijos įrangos techninė priežiūra, vaizdo stebėjimo įrangos techninė priežiūra bei papildomos apsaugos signalizacijos ir vaizdo stebėjimo įrangos priežiūros paslaugų pirkimas
 • Visureigių ir mikroautobuso veiklos nuomos pirkimas
 • Agentūros informacijos saugumo vadybos sistemos sertifikavimo paslaugų pagal ISO 27001 standartą pirkimas
 • Dell EMC techninio palaikymo ir garantijos paslaugų pirkimas
 • Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo nacionaliniuose ir specializuotuose laikraščiuose, žurnaluose, naujienų portaluose, paslaugų pirkimas
 • Kompiuterinio tinklo programinės įrangos pirkimas
 • Kompiuterinio tinklo įrangos pirkimas
 • ESRI programinės įrangos pirkimas
 • Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės paraiškų ir mokėjimo prašymų atitikties kriterijų sutikrinimo paslaugos pirkimas
 • ŽŪPAIS 5 posistemių palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 • ŽŪPAIS investicinių priemonių posistemių modernizavimo galimybių studijos, techninės specifikacijos parengimo bei kūrimo (modernizavimo) techninės priežiūros paslaugų pirkimas
 • „Oracle“ techninio palaikymo paslaugų pirkimas
 • Atsarginio duomenų kopijavimo sistemos priežiūros paslaugų pirkimas
 • NMA paramos už plotus priemonių administravimo informacinės sistemos (PPAIS) ir Geografinės informacinės sistemos (GIS2) palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 • Atsarginio duomenų kopijavimo įrangos išplėtimo pirkimas
 • Duomenų masyvo pirkimas
 • Telematikos paslaugų pirkimas
 • Mokėjimo prašymų vertinimo, rekomendacijų teikimo bei patikrų vietoje atlikimo paslaugų pirkimas
 • Globalios palydovinės navigacijos sistemos (GPNS) imtuvų pirkimas
 • Automobilių padangų, padangų montavimo, balansavimo ir saugojimo pirkimas
 • Visuomenės informavimo kampanijos regioniniuose radijo ir televizijos kanaluose įgyvendinimo paslaugų pirkimas
 • Šviesos diodų šviestuvų ir daviklių pirkimas
 • Informacinių technologijų sistemų naudojamumo ir informacinių sistemų duomenų apsaugos atitikties Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui audito paslaugos
 • Informacinės sistemos, veikiančios „Microsoft Sharepoint“ pagrindu, palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 • Visuomenės informavimo kampanijos regioninėje ir vietinėje spaudoje įgyvendinimo paslaugų pirkimas
 • Oracle apskaitos sistemos (OAS) ir Užstatų administravimo informacinės sistemos (UAIS) palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 • Planšetinių kompiuterių pirkimas
 • Informacinės medžiagos spausdinimo paslaugų pirkimas
 • Nepertraukiamo maitinimo šaltinio priežiūros paslaugų pirkimas
 • Informacinio portalo palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 • Duomenų saugyklos išplėtimo įrangos pirkimas
 • Dokumentų saugyklos išplėtimo įrangos pirkimas
 • Globalios palydovinės navigacijos sistemos imtuvų pirkimas
 • Palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 • Benzino, dyzelinio kuro, automobilių priežiūros prekių bei automobilių plovimo ir siurbimo paslaugų pirkimas
 • Nacionalinės paramos administravimo informacinės sistemos palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 • Interneto svetainės www.nma.lt palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 • Stebėjimo informacinės sistemos priežiūros paslaugų pirkimas
 • Kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos (DVS) palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 • Bylų saugojimo ir archyvavimo paslaugų pirkimas
 • Dokumentų parengimo išsiųsti, pašto korespondencijos pristatymo adresatams ir elektroninio archyvo sudarymo paslaugų pirkimas
 • Renginių organizavimo paslaugų pirkimas​
 • Kondicionavimo įrangos (šalčio mašinos) ir montavimo darbų pirkimas
 • Automobilių padangų, padangų montavimo, balansavimo bei saugojimo paslaugų pirkimas
 • Procesų robotizavimo programinės įrangos nuomos pirkimas
 • Lengvųjų keleivinių automobilių pirkimas
 • Ekspertinio vertinimo paslaugų tarptautinės vertės pirkimas
 • Praėjimo kontrolės sistemos priežiūros paslaugų pirkimas
 • Serverių kondicionavimo įrangos priežiūros paslaugų pirkimas
 • „Oracle“ programinės įrangos pirkimas
 • Informacinių sistemų, veikiančių „Oracle“ technologiniu pagrindu, palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 20 d. 09:54