Nuo spalio vidurio rekordinio dydžio išmokų avansai ūkininkams – 313 mln. Eur (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.10.07

Nuo spalio vidurio rekordinio dydžio išmokų avansai ūkininkams – 313 mln. Eur (atnaujinta)

Nuo spalio vidurio rekordinio dydžio išmokų avansai ūkininkams – 313 mln. Eur (atnaujinta)
Nuo spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams pradeda mokėti tiesioginių išmokų avansinę dalį. Taip pat avansinių išmokų sulauks pareiškėjai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse. Tiesioginių išmokų avansas sudarys 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ 85 proc. skirtos paramos sumos.
 
2019 m. paraiškas gauti išmokas už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius pateikė 124 tūkst. ūkininkų, iš kurių 74 tūkst. kreipėsi paramos pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Tačiau nemaža dalis pateikusių pagal šią priemonę paraiškas ūkininkų nelaiko gyvulių, todėl išmokas gaus tik 48 tūkst. paramos gavėjų.
 
Planuojama, kad 280 mln. Eur tiesioginių išmokų avansas pasieks iki 99 proc. pareiškėjų. Tuo tarpu pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ 33 mln. Eur avansas bus išmokėtas iki 96 proc. ūkininkaujančių nederlingose žemėse pareiškėjų.
 
Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares avanso išmokas mokėti nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d., tačiau NMA visas avansines išmokas planuoja išmokėti spalio mėnesį, nes jau atlikta didžioji dauguma būtinų patikrinimų. Avansinių išmokų sulauks ūkininkai, kurių pateiktose paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti. Tačiau, jei pavyzdžiui, pareiškėjai žalinimo atitikčiai skirtuose plotuose augina azotą kaupiančius augalus (taikomas reikalavimas suarus šiuos plotus apsėti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. arba palikti nesuartus bent iki einamųjų metų gruodžio 1 d.), avansinės išmokos pagal žalinimo schemą nebus mokamos. Šiems pareiškėjams iškart bus mokamos galutinės išmokos. Informacinę lentelę su įsipareigojimais susijusių planinių patikrų atlikimo terminais galite rasti čia.
 
Nuo gruodžio 1 d. pareiškėjų sąskaitos bus papildytos likusia minėtų išmokų dalimi. Galutinis išmokų mokėjimo terminas – kitų metų birželio 30 d., tačiau kasmet NMA mokėjimus atlieka vis greičiau. 99 proc. pareiškėjų tiesiogines išmokas (išskyrus išmokas už mėsinius galvijus, mokamas nuo kitų metų kovo 1 d.) už 2018 metus gavo iki gruodžio 31 d.
 
Avansinių išmokų dydžiai
 
Kviečiame susipažinti su spalio 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintais avansiniais išmokų dydžiais.
 
Paramos schema
2019 m.
Vienkartinės išmokos už plotus
43 Eur už ha
Žalinimo išmokos
35 Eur už ha
Išmokos jauniesiems ūkininkams
31 Eur už ha
Išmokos už pirmuosius hektarus
39 Eur už ha
Susietosios išmokos už baltyminius augalus
40 Eur už ha
Susietosios išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus
9 Eur už ha
Susietosios išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai
70 Eur už ha
Susietosios paramos už pienines karves
80 Eur už pieninę karvę
 
 
Ūkininkaujantiems nederlingose žemėse nustatyti šie paramos avansiniai dydžiai:
 
Paramos schema 2019 m.
ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse:  
  • iki 100 ha imtinai plotas remiamas
52 Eur už ha
  • didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
36,40 Eur už ha
  • didesnis nei 500 ha plotas remiamas
21,10 Eur ha
ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų ) vietovėse:  
  • iki 100 ha imtinai plotas remiamas
42 Eur už ha
  • didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
29,40 Eur už ha
  • didesnis nei 500 ha plotas remiamas
21 Eur už ha
ūkininkaujantiems vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso 20 Eur už ha
ūkininkaujantiems intensyviai karsto zonai priskiriamose vietovėse 20 Eur už ha
ūkininkaujantiems potvynių užliejamoms teritorijoms priskiriamose vietovėse 20 Eur už ha
 
Informacija apie avansų išmokėjimo laikotarpius ir sumas
 
Primename, kad pareiškėjai savo pateiktų paraiškų administracinę būseną gali stebėti informaciniame portale. Prisijungę prie informacinio portalo ir paspaudę 2019 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, ūkininkai jau gali matyti ir jiems planuojamus avansų išmokėjimo laikotarpius.
 
Taip pat apie išmokų avanso mokėjimo terminus galima sužinoti NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paskambinus spausti „1“). Robotas skambinančiajam pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei tik pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.
 
Preliminarias išmokų sumas taip pat galima apskaičiuoti naudojantis atitinkama skaičiuokle čia.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. spalio 16 d. 14:42