Sudaryta paraiškų dėl konsultavimo paslaugų kompensavimo prioritetinė eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.25

Sudaryta paraiškų dėl konsultavimo paslaugų kompensavimo prioritetinė eilė

Sudaryta paraiškų dėl konsultavimo paslaugų kompensavimo prioritetinė eilė
Informuojame, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau sudarė paraiškų dėl paramos konsultavimo paslaugoms kompensuoti prioritetinę eilę. Daugiausia paraiškų šioms išlaidoms kompensuoti yra pateikę ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai. Jų paraiškose prašoma paramos suma gerokai viršijo skirtąją, tad sudaryta prioritetinė eilė šiems pareiškėjams yra itin svarbi.

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ buvo renkamos balandžio 15 d.–gegužės 31 d. Paramos paprašė 1 546 ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir žemės valdytojai, tuo tarpu paramos visiškai pakako daugiau nei trečdaliui jų, t. y. 540 pareiškėjų, – jiems planuojama paskirstyti 810 000 Eur paramos lėšų. 598 pareiškėjams paramos lėšų užteko iš dalies, 408 pareiškėjams paramos lėšų neužteko. Dėl papildomų lėšų skyrimo pareiškėjams, kurių projektams įgyvendinti dalinai pakako lėšų, NMA kreipsis į Žemės ūkio ministeriją.
 
Su paraiškų, pateiktų pagal KPP veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“, prioritetine eile galite susipažinti čia.
 
Primename, kad paramos konsultavimo paslaugoms galėjo prašyti ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, miško valdytojai ir kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 
Miško valdytojai pateikė 51 paraišką, kuriose bendra prašoma paramos suma – 76 500 Eur. Kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės pateikė 38 paraiškas, kuriose bendra prašoma paramos suma yra 57 000 Eur. Tiek vienos, tiek kitos pareiškėjų grupės prašoma paramos suma neviršija lėšų sumos, skirtos konsultavimo paslaugoms gauti pagal šias konsultavimo paslaugų sritis  2019–2021 metams, tad pareiškėjų prioritetinis vertinimas pagal šias veiklos sritis nebuvo atliekamas ir priemonės paraiškų atrankos pirmumo eilė nebuvo sudaroma.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 25 d. 15:09