Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.07.03

Keitėsi palūkanų kompensavimo taisyklės

Keitėsi palūkanų kompensavimo taisyklės
Birželio 25 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklės (Taisyklės). Žinotina, jog Taisyklėse buvo pakeisti kompensuojamų palūkanų dydžiai, taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jog buvo patikslintos ir aiškiai apibrėžtos kai kurios palūkanų kompensacijos suteikimo sąlygos.
 
Nuo šiol už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos bus kompensuojama nebe 30, o 80 proc. kredito įstaigai ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovei pareiškėjo sumokėtų palūkanų.
 
Atkreiptinas dėmesys, jog padidinta ir pagalbos, skiriamos už tą patį kredito sutarties ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpį, didžiausia kompensuoti galima suma – ji vienam pareiškėjui už vieną investicinį kreditą ir (ar) finansine nuoma (lizingu) perkamą turtą negali viršyti nustatytos 30 000 Eur sumos pirminei žemės ūkio produktų gamybai (išskyrus gyvulininkystės veiklą) vykdyti ir 50 000 Eur sumos gyvulininkystės veiklai vykdyti (iki šiol nebuvo galima viršyti atitinkamai 9 000 Eur ir 25 000 Eur sumos).
 
Primintina, jog kompensuojamos palūkanos, paėmus kreditą, ar kai suteikiama finansinė nuoma (lizingas) nekilnojamo turto statybai, jo įsigijimui arba atnaujinimui, taip pat įsigyjant žemės ūkio techniką, kompiuterių programinę įrangą ir patentus, licencijas, autorių teises ar prekių ženklus bei perkant bendrąsias išlaidas, susijusias su minėtomis investicijomis. Nurodyto įsigyto turto kredito ir finansinės nuomos (lizingo) palūkanos bus kompensuojamos tik, jei jis bus įsigytas po paraiškos gauti pagalbą savivaldybės administracijai pateikimo – Taisyklėse aiškiai nustatyta, jog jei minėtos investicijos ar jų dalis bus įsigytos iki paraiškos pateikimo savivaldybei dienos, palūkanos kompensuojamos nebus.
 
Taisyklėse taip pat išdėstyta pagalbos skyrimo tvarka priėmus teigiamą sprendimą dėl palūkanų kompensavimo, atlikti kiti mažiau reikšmingi pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymą ir Taisyklių keitimus galite rasite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 3 d. 17:03