Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.11.09

Parama VVG bendradarbiavimo projektams

Parama VVG bendradarbiavimo projektams
Dvisektorės vietos veiklos grupės kviečiamos teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. programos priemonę „Bendradarbiavimo veikla“.
 
Paraiškos renkamos nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 4 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Paraiškas gali teikti dvisektorė vietos veiklos grupė (VVG), įgyvendinanti vietos plėtros strategiją (kai vadovaujantysis fondas – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai). Projekto partneriais gali būti žvejybos ir akvakultūros regiono VVG, dvisektorė VVG, miesto VVG, kaimo vietovių VVG, kitas viešasis juridinis asmuo – viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti vietos plėtros strategiją (tik tarptautinio bendradarbiavimo projektų atveju).
 
Pagal priemonę remiamos veiklos, skirtos teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti. Atkreiptinas dėmesys, kad neremiami neformalūs apsikeitimai patirtimi, dvisektorių VVG tinklaveika (pvz., dvisektorių VVG, VVG susitikimai, vizitai, konferencijos ir kt., kuriuose pristatoma bendradarbiaujančiųjų VVG patirtis, kuri nėra susijusi su bendradarbiavimo projektu, ir vykdoma veikla neturi įtakos bendradarbiavimo projekto rezultatams).
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skiriama 42 tūkst. Eur paramos. Didžiausia paramos suma teritorinio arba tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti – 14 tūkst. Eur. Paramos gavėja (dvisektorė VVG) šią sumą gali naudoti inicijuodama teritorinio bendradarbiavimo ir (arba) tarptautinio bendradarbiavimo projektus arba kaip partnerė dalyvaudama įgyvendinant kitos VVG inicijuotus teritorinio bendradarbiavimo ir (arba) tarptautinio bendradarbiavimo projektus. Paramos intensyvumas – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. lapkričio 9 d. 15:33