Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.11.09

Lietuvos ekspertų indėlis į elektroninės žemės ūkio sistemos įgyvendinimą Azerbaidžane

Lietuvos ekspertų indėlis į elektroninės žemės ūkio sistemos įgyvendinimą Azerbaidžane
Azerbaidžane jau sukurta ir parengta naudojimui su žemės ūkiu susijusi elektroninė duomenų bazė. 2016-2017 metais buvo įgyvendintas ES finansuojamas techninės pagalbos projektas „Parama E-žemės ūkiui Azerbaidžane: inovatyvus ir veiksmingas žemės ūkio politikos valdymas, siekiant didesnio našumo ir konkurencingumo”. Tarp ekspertų, kurie prisidėjo prie sėkmingo projekto įgyvendinimo ir el. sistemos įdiegimo – Lietuvos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) atstovai. 
 
Lapkričio pradžioje Baku įvyko baigiamoji konferencija, skirta  aptarti įgyvendinto projekto „Parama E-žemės ūkiui Azerbaidžane: inovatyvus ir veiksmingas žemės ūkio politikos valdymas, siekiant didesnio našumo ir konkurencingumo” rezultatus, nubrėžti tolesnių veiksmų gaires. Konferencijoje dalyvavo ES ambasadorius Kęstutis Jankauskas, Azerbaidžano žemės ūkio ministras Heydar Asadov ir projektą įgyvendinusių partnerių atstovai. Konferencijos metu buvo pažymėta, kad žemės ūkis visuomet buvo vienas iš prioritetinių ūkio sričių  Azerbaidžane, todėl tolesniam jo  vystymuisi yra skiriamas didžiulis dėmesys. Sukurta elektroninė duomenų bazė užtikrins sąžiningą ir skaidrų subsidijų paskirstymą žemės ūkio plėtrai, pateikiant patikimus ir tikslius duomenis žemės ūkio politikos formavimui ir jo veiksmingumo vertinimui. Projekto rėmuose Azerbaidžano kaimo vietovėse taip pat buvo įsteigtos agrocheminės laboratorijos, organizuojami mokymai vietiniams darbuotojams. 
 
ES ambasadorius Azerbaidžane Kęstutis Jankauskas pabrėžė, kad aprūpinimas maistu yra vienas iš pagrindinių svertų, užtikrinančių bet kurios valstybės sėkmingą plėtrą. Jis pabrėžė, kad žemės ūkyje Azerbaidžane šiuo metu vyksta teigiami pokyčiai ir kad ES yra pasirengusi toliau teikti finansinę ir konsultacinę paramą šios ūkio srities plėtrai. 
 
"Europos Sąjunga aktyviai remia žemės ūkio plėtrą Azerbaidžane. Nuo 2011 m. ES skiria daugiau kaip 70 mln. Eurų įvairių Azerbaidžano žemės ūkio sektorių vystymui. Manau, kad Azerbaidžane ir ES yra neišnaudotų galimybių plėsti bendradarbiavimą. Žemės ūkio produkcijos prekyba išaugo kelis kartus, bet manau, kad turime pasiekti geresnių rezultatų ", – sakė ES ambasadorius.
 
NMA direktorius Erikas Bėrontas pabrėžė mokslinių ir technologinių naujovių svarbą tolesniam žemės ūkio sektoriaus vystymuisi, įskaitant palydovines nuotraukas, informacines technologijas ir robotizaciją. NMA vadovas pažymėjo, kad Lietuvos ekspertai yra pasirengę tęsti vaisingą bendradarbiavimą su savo kolegomis Azerbaidžane, dalijantis žiniomis ir drauge sprendžiant naujus iššūkius. Lietuvos mokėjimo agentūros vadovas taip pat pažymėjo, kad projekto partneriai iš Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Olandijos, Čekijos, Lenkijos ir Azerbaidžano atliko puikų darbą ir parodė gero komandinio darbo pavyzdį.
 
Azerbaidžanas, siekiantis plėsti  savo ekonomiką remdamasis tolesniu ne naftos sektoriaus vystymusi, žemės ūkį įvardina kaip vieną iš pagrindinių šio sektoriaus krypčių.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. lapkričio 9 d. 13:09