Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.13

Tam tikri ūkio darbai – tik nuo liepos vidurio

Tam tikri ūkio darbai – tik nuo liepos vidurio
Ūkininkai, kurie toliau laikosi įsipareigojimų pagal su plotu susijusias ankstesnio laikotarpio programos priemones ir prisiėmė įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, turėtų nepamiršti ir laiku atlikti būtinuosius ūkio darbus, tačiau kai kuriuos darbus galima pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.
 
Tęstinius įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklas „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, „Šlapynių tvarkymas“, „Melioracijos griovių tvarkymas“, „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“ bei „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ prisiėmę asmenys šienavimo darbus gali pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.
 
Tokia pati šienavimo darbų pradžia nustatyta ir pareiškėjams, kurie įsipareigojo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“. Šis reikalavimas galioja ir dalyvaujantiems veikloje „Daugiamečių žolių juostos ir (arba) laukai ariamojoje žemėje“ asmenims. Jie gali pradėti šienauti ne anksčiau kaip liepos 15 d. antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių žolių pasėjimo.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos veiklos „Šlapynių tvarkymas“ dalyviai nuo liepos 1 d. gali pradėti ganyti gyvulius (tik nepririštus aptvaruose). Ganomų gyvulių tankis viename ha neturi būti didesnis kaip 1 SG (vienas sutartinis gyvulys).
 
Daugiau apie svarbiausias ūkio darbų atlikimo datas galima paskaityti Nacionalinės mokėjimo agentūros parengtose atmintinėse.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 27 d. 16:34