Ši interneto svetainė naudoja slapukus
Sutinku Nesutinku Daugiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Lietuvos Herbas
Informacija teikiama telefonais 
(8 5) 252 6999 
Trumpasis numeris 1841
Informacija teikiama telefonais 
(8 5) 252 6999 
Trumpasis numeris 1841

Tiesioginės išmokos

Apie schemą

Lietuvoje nuo 2004 m. taikoma VIPS – vienkartinės tiesioginės išmokos už plotus schema. Tai paramos schema, pagal kurią tiesioginės išmokos mokamos už turimą žemės ūkio naudmenų plotą, nepriklausomai nuo gaminamos produkcijos pobūdžio.
 
2014 m. paraiškos išmokoms gauti pateikimo terminas yra nuo balandžio 14 d. iki birželio 15 d., o pavėluotai paraiškas galima pateikti iki liepos 10 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma yra mažinama 1 proc., išskyrus atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pavėluotą paraišką kartu su vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentais galima pateikti per 10 darbo dienų nuo nenumatytų aplinkybių atsiradimo. Paraiškos, pateiktos pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui (po einamųjų metų liepos 10 d.), priimamos iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Vėliau paraiškos nepriimamos. Po birželio 15 d. pareiškėjų paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir išskirtinės kokybės vaisius, uogas ir daržoves nepriimamos.
 
Siekiant supaprastinti administravimą ir palengvinti deklaravimą, bendroje paraiškoje kartu su tiesioginėmis išmokomis už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paramos galima prašyti ir tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis bei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, taip pat bendroje paraiškoje pareiškėjas turi pateikti informaciją apie įveisiamo miško sklypą, jei dalyvauja KPP priemonėse „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
 
Teikiant bendrą paraišką, taip pat galima prašyti atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, papildomų tiesioginių išmokų už ėriavedes bei už primelžtą pieno toną pagal specialią programą . 
 
Pagal KPP priemonę "Agrarinės aplinkosaugos išmokos" žemdirbiai gali kreiptis dėl paramos už ekologinį ūkininkavimą, kraštovaizdžio tvarkymą, tausojančią aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistemą, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimą. „Kraštovaizdžio tvarkymo“ programa siūlo net 8 veiklos sritis: ūkininkai gali gauti paramą už natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymą, šlapynių tvarkymą, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymą pievose, vandens telkinių apsaugą nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje, ražienų laukus per žiemą, medingųjų augalų juostas ar laukus ariamoje žemėje, kraštovaizdžio elementų valdoje (gyvatvorių) tvarkymą ar melioracijos griovių tvarkymą.
 
Pagal KPP priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“ žemdirbiai gali kreiptis dėl paramos už miško pagrindinių kirtimų nevykdymą Kertinėje miško buveinėje ar dėl paramos už neplynuosius miško kirtimus vietoje galimų plynųjų.
 
Taigi pareiškėjai, pateikę vieną paraišką, gali prašyti šios paramos:
 
 • Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus;
 • Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis;
 • Paramos pagal priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės)“;
 • Paramos pagal priemonę „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ (parama Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje);
 • Paramos pagal priemonę „Natura 2000 išmokos“ (parama Natura 2000 miškų teritorijose);
 • Paramos pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“;
 • Paramos pagal priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“;
 • Atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų;
 • papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes;
 • išmokų už primelžtą pieno toną pagal specialią programą.
 
Pareiškėjai turi pateikti informaciją apie įveisiamą miško sklypą, jei dalyvauja priemonėse:
 
 • „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;
 • „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
 
Siekiant paskatinti mėsinių galvijų ir mėsinių avių auginimą Lietuvoje, nuo 2011 m. pradėtos mokėti tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus ir mėsines avis pagal specialiąją paramos schemą, kuri numatyta 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 68 (1) str. 
 
Išmoka mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdos valdytojams, kurie:
 
 • einamaisiais metais nuo balandžio 14 d. iki birželio 15 d. yra pateikę Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus pagal kasmet žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamas tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles ir šiose paraiškose nurodę, jog prašo skirti tiesioginę išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis;
 • turi 2014 metais valdoje nepertraukiamai išlaikytus ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų savo ir (ar) valdos partnerio (-ių) vardu ir iki 2014 m. spalio 31 d. Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas mėsines avis ir (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. (gyvulio paskerdimo, eksporto ar kritimo datai arba gyvus 2014 m. gruodžio 31 d.) mėsinius galvijus;
 • išmokos gavėjai privalo laikytis Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių nuostatų bei kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima Valdymo  reikalavimus bei Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus.
 
Daugiau informacijos apie tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei specialiosios paramos už mėsinius galvijus ir mėsines avis mokėjimą, paramos skyrimo sąlygas, sankcijas už šių sąlygų nesilaikymą ir kt. galite rasti skiltyje reikalavimai pateiktose Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse bei Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisyklėse.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. vasario 13 d. 15:33